Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Proces technologiczny i proces produkcyjny

  Procesem technologicznym nazywa się ciąg operacji i procesów jednostkowych, następujących w określonej sekwencji czasowej, począwszy od chwili odbioru surowca do chwili otrzymania gotowego produktu (rys. 1.3).

  Proces produkcj i określa się najogólniej jako działalność ludzką przystosowującą zasoby i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /8 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiór albo sprzęt ziemiopłodów

  Ma on również wpływ na wysokość i jakość plonów. Ważne są tu takie czynniki, jak odpowiedni termin zbioru roślin oraz sposób wykonywania sprzętu. Od terminu zbioru, a więc od dojrzałości roślin, zależy ich przydatność do konsumpcji lub przerobu, ogólna masa zebranego surowca oraz zawartość w nim...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolnicza produkcja żywności i jej główne czynniki

  Rolnictwo jest jedną z podstawowych dziedzin gospodarki, której głównym celem jest dostarczenie żywności albo bezpośrednio do konsumpcji, albo po przetworzeniu w zakładach przemysłu spożywczego.

  Podobnie jak technologia żywności, tak i rolnictwo mogą być różnie rozumiane ze względu na jego zakres. W...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /8 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki ekonomiczne organizacyjne i polityczne

  Do czynników tych należą:

  1.    Ceny za artykuły rolne - powinny one zapewniać opłacalność produkcji i stymulować ją w odpowiednim kierunku.

  2.    Zbyt i formy skupu - powinny one warunkować łatwą sprzedaż. Sprzedaż ta może odbywać się na wolnym rynku albo w ramach umów kontraktacyjnych, w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki techniczne i agrotechniczne

  Czynniki techniczne można by podzielić na dwie grupy:

  -    czynniki wchodzące w skład zaplecza technicznego i infrastruktury wsi -budynki i maszyny rolnicze, środki transportu, energia elektryczna, wodociągi, kanalizacja, paliwa, smary, telefony itp.,

  -    czynniki bezpośrednio związane z produkcją...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipofosfatemia

  Uwzględniając czas wystąpienia hipofosfatemii oraz następstwa kliniczne, można wyróżnić postać ostrą, najczęściej wiążącą się z przesunięciem fosforanów do komórek, oraz postać przewlekłą, do której najczęściej prowadzą trzy pierwsze grupy patologii. W okresie noworodkowo-niemowlęeym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /6 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiperfosfatemia

  Hiperfosfatemię rozpoznaje się, gdy wartości fosforu we krwi przekraczają górną granicę normy dla wieku.

  Przyczyny. Miperfosfatemia może być spowodowana nadmierną podażą fosforanów. Dotyczy to szczególnie niemowląt karmionych mlekiem krowim czy też mieszankami mlecznymi. Do zwiększonego wchłaniania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /5 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiperkalcemia

  W okresie noworodkowo-niemowlęcym najczęściej stwierdza się jatrogenną hi-perkalcemię, spowodowaną nadmierną podażą wapnia i/lub witaminy D. Ta przyczyna powinna być brana pod uwagę w pierwszej kolejności przed rozszerzeniem rozpoznania o rzadsze zespoły chorobowe. Pierwotna nadczynność przytarczyc...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /5 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowotwory żołądka i dwunastnicy

  Nowotwory przewodu pokarmowego stanowią około 3-5% wszystkich nowotworów u dzieci. Guzy żołądka i dwunastnicy występują bardzo rzadko.

  Etiologia

  a.    Nowotwory z I o śliwę. W przeciwieństwie do dorosłych, u których przeważają gruczołakontki żołądka (95-97% wszystkich nowotworów żołądka), u...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /4 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewlekła niewydolność wątroby

  Przewlekła niewydolność wątroby (p.n.w.) jest końcowym skutkiem nieodwracalnego uszkodzenia wątroby, bez względu na przyczynę. Związana jest z wystąpieniem zespołu objawów klinicznych będących następstwem załamania się czynności metabolicznych i immunologicznych wątroby.

  Etiologia. U dzieci...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /1 714

  praca w formacie txt

Do góry