Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Czynniki humanistyczne

  Są to czynniki natury subiektywnej i socjologicznej, mające duże znaczenie w produkcji nie tylko rolniczej. Można do nich zaliczyć: wiedzę zawodową, doświadczenie zawodowe zdobywane w czasie pracy w produkcji rolniczej, uzdolnienia do kierowania nowoczesnym gospodarstwem rolnym, zamiłowanie do zawodu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwalifikowane nasiona siewne i sadzeniaki

  Nowoczesna uprawa roślin opiera się w dużym stopniu na stosowaniu kwalifikowanego materiału siewnego i sadzeniaków. Produkcja tego materiału jest wielostopniowa. W krajach wysoko rozwiniętych (np. w Niemczech) produkcją tą zajmują się specjalne przedsiębiorstwa hodowlane, współpracujące z instytutami...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby wód słodkich i morskich oraz ich wykorzystanie jako źródła żywności

  Ogólna powierzchnia mórz i oceanów wynosi 361 min km2 i stanowi 71% ogólnej powierzchni globu ziemskiego (510 min km2). Woda morska zawiera wszystkie składniki chemiczne potrzebne do rozwoju roślin, a ponadto dociera do niej ponad 70% energii słonecznej, którą otrzymuje Ziemia. Nic więc dziwnego, że morza i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /5 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawożenie roślin

  Trudno wyobrazić sobie dzisiaj wysokie plony w rolnictwie bez systematycznego zasilania gleby w składniki mineralne i korygowania jej kwasowości. Nawożenie naturalne w postaci obornika i kompostu jest niewystarczające i przy wysokich plonach rośnie zapotrzebowanie na nawozy sztuczne. Zużycie ich ogółem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Surowce i produkty spożywcze pochodzenia leśnego

  W dawnych czasach lasy stanowiły główne źródło żywności. Dostarczały one nie tylko mięsa z upolowanej zwierzyny, ale i owoców, np. malin, jeżyn, czarnych jagód, brusznic oraz orzechów i grzybów. Obecnie wskutek zmniejszania się powierzchni zajętej przez lasy oraz rozwoju rolnictwa, ilość żywności...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Melioracje rolne i wykorzystanie ścieków

  Melioracje rolne są to zabiegi techniczne i rolnicze mające za zadanie polepszenie właściwości naturalnych środowiska przyrodniczego oraz trwałego zwiększenia żyzności gleb.

  Wpływają one nie tylko na bilans wody, ale i na stosunki cieplne i powietrzne w glebie oraz na wilgotność i temperaturę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicje, zakres i charakter technologii żywności

  Terminem technologia określa się dział wiedzy technicznej obejmujący metody wytwarzania (lub przetwarzania) surowców, półproduktów i wyrobów. Technologia dzieli się zależnie od rodzaju otrzymanego produktu, przerabianego surowca lub zastosowanej metody, wyróżnia się np.: technologię metali, technologię...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /9 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe źródła żywności

  Szybki rozwój ludności na świecie i pogłębiający się deficyt żywności, a zwłaszcza białka, zmuszają do poszukiwania nowych źródeł pożywienia. Wprawdzie można otrzymać jeszcze więcej żywności od dotychczasowego głównego jej producenta, tj. od rolnictwa, przez intensyfikację produkcji, wymaga to...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /5 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pielęgnacja roślin

  Polega ona z jednej strony na określonych zabiegach mechanicznych ułatwiających rozwój roślin, np. na okopywaniu, redleniu, przerywaniu, palikowaniu, a z drugiej strony na ochronie roślin uprawnych przed chwastami, chorobami i szkodnikami. Ocenia się, że kosztem roślin uprawnych żyje na świecie ok. 7500...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orientacyjny bilans żywności na świecie i w Polsce

  Głównymi źródłami surowców roślinnych i zwierzęcych, wykorzystywanymi w produkcji żywności na świecie, są: rolnictwo łącznie z ogrodnictwem, a w dalszej kolejności zasoby mórz i wód śródlądowych oraz produkty pochodzenia leśnego. Niewielkie stosunkowo ilości żywności są obecnie produkowane przez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /5 327

  praca w formacie txt

Do góry