Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Produkcja żywca rzeźnego i mięsa

  Żywcem rzeźnym nazywa się zdrowe zwierzęta hodowane specjalnie z przeznaczeniem do produkcji mięsa lub usunięte z hodowli. Do zwierząt rzeźnych zalicza się bydło, trzodę chlewną, owce, konie, kozy, króliki i drób.

  Ze zwierząt tych tylko trzoda chlewna jest hodowana z przeznaczeniem do produkcji żywca...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa i plon buraków cukrowych

  Burak cukrowy {Beta vulgaris var. saccharifera) jest rośliną dwuletnią, należącą do rodziny komosowatych (Chenopodiaceae). W pierwszym roku tworzy ona zgrubiały korzeń, który po wykopaniu i odcięciu z niego górnej części razem z liśćmi (tzw. ogłowienie buraków) jest transportowany do cukrowni.

  Buraki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /6 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja i spożycie jaj kurzych

  Jajo jest żeńską komórką rozrodczą ptaków, zawierającą wszystkie składniki pokarmowe niezbędne do rozwoju zarodka. Jaja konsumpcyjne to przede wszystkim jaja kurze przeznaczone do spożycia. Jaja innych ptaków, jak kaczek, gęsi, przepiórek, perliczek itd. trafiają do handlu bardzo rzadko.

  W Polsce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa, zbiory i spożycie owoców i warzyw

  Owoce i warzywa są to jadalne części roślin, niekiedy całe rośliny, spożywane w stanie surowym, bądź w postaci przetworzonej. Podział na owoce i warzywa ma charakter praktyczno-użytkowy, ponieważ niektóre botanicznie owoce właściwe (powstałe z zalążni słupka kwiatowego) są zaliczane do warzyw...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połów ryb

  Ryby (Pisces) są zmiennocieplnymi kręgowcami wodnymi, oddychającymi za pomocą skrzeli i mającymi kończyny w postaci parzystych płetw. Różne ryby dostosowały się do życia w różnych typach środowisk wodnych i ze względu na występowanie w nich dzieli się je na ryby słodkowodne, morskie i wędrowne. Te...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przydatność owoców i warzyw do przerobu

  Przydatność owoców i warzyw do przerobu jest uzależniona od ich cech morfologicznych związanych w dużym stopniu z gatunkiem i odmianą, od składu chemicznego, odpowiedniej dojrzałości itp. Szczególnie cenione są takie cechy, od których zależy wydajność gotowego produktu i jego jakość. Dobra...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa i skład chemiczny ziarna zbożowego

  W ziarnie zbóż można wyróżnić pod względem botanicznym trzy elementy: okrywę, bielmo i zarodek (rys. 2.1).

  Okrywa, zwana potocznie łuską albo łupiną, stanowi ok. 8% masy ziarna. Składa się ona z okrywy owocowej (zewnętrznej), utworzonej ze ścianek zalążni i zbudowanej z 5-8 warstw komórek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość konsumpcyjny handlowa i technologiczna zbóż

  Zboża są surowcem do wyrobu mąki, kaszy, płatków, zbożowych koncentratów spożywczych i in. Pszenica i żyto są typowymi zbożami chiebowymi.Podstawowe wymagania jakościowe skupowanego ziarna zbóż z przeznaczeniem do przetwórstwa dotyczą takich wyróżników, jak cechy organoleptyczne ziarna (wygląd, barwa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemysł spożywczy i jego rola w gospodarce żywnościowej

  Przemysł spożywczy stanowi u nas jedną z blisko dwudziestu gałęzi przemysłowych. Zgodnie z dawną „klasyfikacją przemysłu spożywczego” Głównego Urzędu Statystycznego (obowiązującą od 1971 r. do końca 1990 r.) dzielił się on na następujące branże:

  1)    przemysł chłodniczy    10) przemysł...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /6 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja i spożycie zbóż

  Ziarno zbóż botanicznie jest ziarniakiem albo owocem suchym, niepękającym, jednonasiennym, charakterystycznym dla roślin z rodziny traw (Gramineae). Do zbóż uprawnych zalicza się pszenicę, żyto, jęczmień i owies (wchodzą one do podrodziny jęczmieniowatych - Hordeae), a następnie kukurydzę, proso...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 377

  praca w formacie txt

Do góry