Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Czyszczenie okopowych, warzyw i owoców

  Biorąc pod uwagę dużą liczbę rodzajów i gatunków powyższych surowców, różne kierunki ich przerobu, bardzo różną wytrzymałość techniczną wreszcie bardzo różny stopień ich zanieszyszczenia (ilościowy i jakościowy) - należy się liczyć z dużą liczbą sposobów czyszczenia i urządzeń.

  Czyszczenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrażenia odbierane za pomocą zmysłu dotyku

  Są to wrażenia bardzo różnorodne odbierane za pomocą mechanoreceptorów rozmieszczonych na powierzchni ciała i w nieco głębszych warstwach skóry, w ścięgnach i mięśniach.

  Do receptorów znajdujących się na powierzchni (czyli somestetycznych) zalicza się ciałka Meissnera i koszyczkowe receptory...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czyszczenie zwierząt po uboju, mleka i jaj

  Czyszczenie zwierząt rzeźnych po ich wykrwawieniu ma na celu otrzymanie czystych tusz zwierzęcych, trzeba więc przede wszystkim usunąć głowę, racice, ściągnąć skórę i usunąć narządy wewnętrzne. Tak złożony proces obróbki musi być dostosowany do gatunku zwierzęcia (np. oparzenie i usuwanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrażenia słuchowe

  W ocenie sensorycznej żywności stosunkowo w niewielkim stopniu jest wykorzystywany zmysł słuchu, chociaż w niektórych szczególnych przypadkach może on odgrywać znaczną rolę. Jako przykład można tu wymienić ocenę niektórych cech składających się głównie na strukturę i konsystencję produktu, jak...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział produktów spożywczych

  Podział produktów spożywczych, ze względu na ich dużą liczbę i różnorodność, nie jest łatwy i ma charakter umowny. W podziale tym przyjmuje się zwykle różne kryteria, np.: pochodzenie, skład chemiczny, stopień przetworzenia, przygotowanie do bezpośredniego spożycia.

  Ze względu na pochodzenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /5 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skup surowców rolnych

  Skup i transport produktów rolnych ze względu na masę, wartość, rozdrobnienie gospodarstw rolnych, sezonowość produkcji, różną trwałość i jakość surowców, lokalizację zakładów, stan dróg (zwłaszcza w zimie), specjalne środki transportowe i inne czynniki stanowi poważne zagadnienie technologiczne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasiona oleiste

  Do roślin oleistych zalicza się rośliny, których nasiona lub owoce zawierają 20-70% tłuszczu. Rośliny oleiste uprawiane w strefie międzyzwrotnikowej i podzwrotnikowej zawierają zwykle powyżej 50% tłuszczu. Należą do nich palma kokosowa, olejowiec, atalia, migdałowiec zwyczajny, oliwnik europejski...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzepak

  Rzepak {Brassica napus oleifera) i rzepik {Brassica rapa oleifera) należą do rodziny krzyżowatych (Cruciferae). Są to rośliny ozime i jare, uprawiane w klimacie umiarkowanym. Istnieje wiele odmian rzepaku i rzepiku, z których otrzymuje się oleje o różnym składzie. W Polsce są uprawiane głównie odmiany...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja I spożycie mleka

  Mlekiem nazywa się płynną wydzielinę gruczołów mlecznych ssaków. W naszych warunkach mleko otrzymuje się głównie od krów. Według przyjętych norm winno ono stanowić produkt całego i nieprzerwanego doju zdrowych i prawidłowo odżywionych krów, bez domieszek siary, do którego nic nie dodano i z którego nic...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja I spożycie ziemniaków

  Produkcja ziemniaków pod względem masy zajmowała u nas do niedawna pierwsze miejsce wśród płodów rolnych. Przeciętny roczny zbiór ziemniaków w latach 1986-1990 wynosił w Polsce ok. 36 min t, co stanowiło ok. 12% światowej produkcji i dawało 3. miejsce. W latach 1996-2000 zbiory te spadły do 23,6 min t, a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 773

  praca w formacie txt

Do góry