Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Rozlew wódek (butelkowanie)

  Rozlew jest ostatnim etapem produkcji wódek. Obejmuje dostawę butelek, ich rozładunek, przygotowanie butelek, butelkowanie właściwe (napełnianie, założenie kapsla, etykietowanie) oraz pakowanie butelek do opakowań pośrednich.

  Butelki są dostarczane z hut na tacach ustawionych na paletach. Całość jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki dezynfekcyjne

  Jednym ze sposobów dezynfekcji jest sterylizacja cieplna. Do przeprowadzenia jej stosuje się zarówno gorącą wodę, jak i parę. Najskuteczniejsze jest stosowanie pary nasyconej, pod ciśnieniem, szczególnie w przypadku sterylizacji zbiorników (tanków), pojemników, rurociągów itp. Przed sterylizacją konieczne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /5 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mrożonki

  Produkty mrożone mogą być pakowane zarówno przed właściwym procesem mrożenia, jak i po zamrożeniu. Ze względu na rozpowszechnioną technikę mrożenia wielu produktów bez opakowania, które stanowi w większości przypadków przeszkodę dla wymiany ciepła i powoduje konieczność wydatkowania większych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /7 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mycie opakowań

  W przemyśle spożywczym myje się zarówno opakowania jednostkowe, jak i zbiorcze. Najczęściej myje się opakowania szklane (butelki, słoje), metalowe (puszki, beczki, cylindry, konwie), z tworzyw sztucznych (butelki, beczki, skrzynki, łubianki) oraz drewniane (beczki, skrzynki). Szczególnie opakowania zwrotne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przechowywanie nieutrwalonych produktów pochodzenia roślinnego

  Sposoby składowania owoców, warzyw i ziemniaków są bardzo zróżnicowane. Warunkiem racjonalnego przechowywania powyższych surowców, szczególnie owoców i warzyw, jest ich początkowe, szybkie schłodzenie zimnym powietrzem, przez zanurzenie w roztworach bądź metodą próżniową. Pomimo schłodzenia w surowcach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praktyczne możliwości zastosowania promieniowania jonizującego

  Ze względu na wyraźnie niekorzystne oddziaływanie na cechy organoleptyczne i wartość odżywczą dużych dawek promieniowania znalazły praktyczne zastosowanie w technologii żywności tylko dawki średnie i małe.

  Dawki średnie, tj. od 1 kGy do 10 kGy, są wykorzystywane przede wszystkim do przedłużenia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki alkaliczne

  Związki alkaliczne mają dobre właściwości emulgujące oraz są zdolne do rozpuszczania stałych cząstek żywności np. białka. Należą do nich:

  Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna). Jest to bardzo silny środek myjący z doskonałymi właściwościami emulgującymi i dyspergującymi. Ma silne właściwości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użycie azotu jako czynnika utrwalającego

  Sama nazwa tego pierwiastka gazowego (gr.: a - nie, zoo - żyje) sugeruje abiotyczny charakter tego bardzo „inertnego” pierwiastka, który w ostatnich czasach jest często stosowany jako środek zastępujący powietrze w różnych zwłaszcza suchych produktach w hermetycznym opakowaniu (gazowe opakowanie). Chodzi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perspektywy radiacyjnego utrwalania żywności

  Czynnikiem ograniczającym szanse upowszechnienia się tej metody jest stosunkowo wysoki koszt, przy braku zdecydowanej wyższości nad innymi metodami, zwłaszcza apertyzacją lub mrożeniem. Jakkolwiek dotychczas nie stwierdzono większej toksyczności produktów napromieniowanych w porównaniu z produktami...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /5 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utrwalanie przez usunięcie pewnych składników niezbędnych dla drobnoustrojów

  Do kategorii tego rodzaju metod można zaliczyć odpowietrzanie w apertyzacji i wszelkie metody związane z odwadnianiem, a więc różne systemy koncentracji i suszenia żywności, w których bezwarunkową lub warunkową trwałość produktu zawdzięcza się usunięciu lub obniżeniu do granicy krytycznej dwóch...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 125

  praca w formacie txt

Do góry