Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kiszonki

  Produkty kiszone, głównie kapusta i ogórki zawdzięczają swą trwałość obecności w nich kwasu mlekowego, w wyniku czego początkowe pH świeżych warzyw, wynoszące około 6,5 obniża się do wartości ok. 3,5. Takie stężenie jonów wodorowych nadaje trwałość kiszonce, nie eliminuje jednak całkowicie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /8 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncentraty

  Do typowych koncentratów, odgrywających ważną rolę w przemyśle spożywczym, zalicza się zagęszczone soki owocowe (produkcja roczna krajowa ok. 100 tys. t). Koncentraty sokowe są formą zabezpieczenia nietrwałych produktów jakimi są soki owocowe.

  Trwałość większości koncentratów jest ograniczona...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pakowanie żywności

  Pakowanie żywności (napełnianie opakowań, zamykanie, porcjowanie, formowanie, owijanie) jest zwykle końcowym etapem procesu technologicznego. Pakowanie ma na celu najczęściej zabezpieczenie żywności przed działaniem czynników biologicznych, chemicznych, mechanicznych, ułatwia jej transport i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /5 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ziarno zbóż i roślin oleistych

  Świeżo zebrane ziarno zbóż wykazuje znaczną intensywność procesów życiowych, które wpływają na jego trwałość i jakość podczas przechowywania. Intensywność procesów życiowych zależy przede wszystkim od stopnia dojrzałości. W miarę przebiegu procesu dojrzewania maleje zawartość wody, co...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /9 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opakowania z papieru, kartonu i tektury

  Opakowania z papieru i kartonu są w przemyśle zarówno opakowaniami jednostkowymi, jak też transportowymi. Opakowania tekturowe są wykorzystywane głównie jako opakowania transportowe lub zbiorcze. Wytwory papierowe mogą być także wykorzystane jako pomocnicze środki opakowaniowe (np. etykiety). Jako...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki kwaśne

  Kwaśne środki myjące są stosowane do mycia maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym. Nie są one jednak tak rozpowszechnione jak związki alkaliczne. Przy stosowaniu kwasów jako środków myjących należy brać pod uwagę ich silne działanie korodujące oraz bezpieczeństwo pracowników. Nieorganiczne kwasy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pakowanie produktów spożywczych

  Pakowanie ma na celu zabezpieczenie żywności przed działaniem różnych czynników i dotyczy wielu produktów, o różnym składzie chemicznym, stopniu przetworzenia, sposobie zabezpieczenia, różnej konsystencji (płyny, produkty półpłynne, stałe, stałe z fazą płynną, sypkie) i o różnym kształcie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /7 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki myjące powierzchniowo czynne (detergenty)

  Są to syntetyczne związki organiczne mające właściwości powierzchniowo czynne. Dodaje się je do roztworów myjących w celu zwiększenia ich zdolności zwilżania i penetracji. Niektóre środki powierzchniowo czynne są stabilne zarówno w środowisku alkalicznym, jak i kwaśnym. Cząsteczka związku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pakowanie produktów płynnych

  Przez wiele lat podstawowym opakowaniem mleka były butelki szklane o pojemności 1,0, 0,5 i 0,25 1, o jednakowych wymiarach i kształcie szyjki. Do napełniania butelek, wcześniej umytych, stosuje się rozlewarki do mleka. Podstawowymi elementami rozlewarki są: głowica napełniająca i zamykająca butelki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /6 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzdatnianie (kondycjonowanie) wody do mycia

  Stosowanie twardej wody do mycia zmniejsza jego skuteczność, a na powierzchni mytych urządzeń i rurociągów powstaje twardy osad. Ponieważ twardość wody jest spowodowana obecnością soli wapnia i magnezu, można wprowadzić do wody dodatki, zapobiegające precypitacji jonów wapnia i magnezu, a tym samym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 291

  praca w formacie txt

Do góry