Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wybrane zagadnienia patologii noworodka

  Bezdech to przerwanie czynności oddechowej mogące trwać około 5-10 sekund; wtedy pozostaje ono bez wpływu na czynność serca i zabarwienie powłok skórnych (hezdech prosty). W przypadku, gdy przerwa w czynności oddechowej przekracza 10 sekund, występuje sinica i/lub bradykardia, mamy do czynienia z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /11 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przecięcie pępowiny

  Konieczne jest zapewnienie odpowiedniej temperatury w sali porodowej, tak aby uniknąć oziębienia matki i, przede wszystkim, dziecka. Otwarty inkubator

  umożliwia dokładną ocenę noworodka i wykonanie podstawowych działań bezpośrednio po urodzeniu, w warunkach sprzyjających ograniczeniu utraty ciepła...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /6 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Noworodek dystroficzny (hipotroficzny)

  Zahamowanie wewnątrzmacicznego wzrostu (IUGR - intrauterin growth retardation) może nastąpić we wczesnym lub późnym okresie życia płodowego. Noworodki ze zbyt małą, jak na swój wiek, masą urodzeniową mają skórę o   zmniejszonej sprężystości, ubogą podskórną tkankę tłuszczową, wydają się być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odruchy noworodkowe

  W okresie noworodkowym obserwujemy u dziecka charakterystyczne reakcje na bodźce = odruchy, które w kolejnych miesiącach zanikają.

  Do podstawowych odruchów noworodkowych należy odruch Moro, będący reakcją na nagły dźwięk, szarpnięcie pieluszką, lub szybkie upuszczenie uniesionej głowy dziecka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /3 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy dermatologiczne okresu noworodkowego

  Zdrowy noworodek ma skórę różową, z zachowaną sprężystością i dobrze rozwiniętą tkanką podskórną.

  W pierwszych dobach życia często obserwuje się rumień toksyczny noworodków - są to zmiany grudkowe, na rumieniowym podłożu, ustępujące samoistnie w ciągu kilku dni. Jest to łagodna zmiana...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja przewodu pokarmowego

  Płód połyka płyn owodniowy zawierający zarówno czynniki wzrostowe, jak i substancje odżywcze. Po urodzeniu noworodek, jeśli ma prawidłowy odruch ssania i skoordynowany z nim odruch połykania, może odżywiać się drogą doustną (pokarmem matki lub mieszankami mlecznymi). W przypadku gdy nie jest możliwa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Noworodek urodzony o czasie

  Charakterystyczne cechy budowy i podstawowe parametry noworodka urodzonego o czasie to: skóra różowa, bezpośrednio po urodzeniu pokryta mazią płodową; miejscami obecny meszek płodowy, czyli delikatne owłosienie okolicy grzbietu i barków; płytki paznokciowe prawidłowo rozwinięte; w pełni ukształtowane i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krążenie płodowe

  Łożysko umożliwia odżywianie płodu, zapewnia mu wymianę gazową oraz wydalanie produktów przemiany materii. Z naczyniowymi strukturami łożyska płód połączony jest pępowiną, w skład której wchodzą dwie tętnice (prowadzące krew od płodu do łożyska) oraz żyła (w której krew płynie z łożyska do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja układu krążenia

  W chwili zaciśnięcia pępowiny zostaje zatrzymane połączenie płodu z krążeniem łożyskowym, a wraz z pierwszym oddechem, przy obniżeniu się wysokiego dotąd opora naczyń płucnych, uruchomione zostaje krążenie płucne. Do prawego przedsionka nie napływa już krew z żyły pępowinowej, zaś do lewego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia wieloczynnikowe

  Większość chorób genetycznych wywołanych mutacjami pojedynczych genów (choroby monogenowe) występuje bardzo rzadko. Czynniki genetyczne przyczyniają się także do powstawania częstych chorób. Nie jest to udział pojedynczych genów, ale skutek współdziałania wielu genów wraz z czynnikami środowiskowymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 580

  praca w formacie txt

Do góry