Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Jaka struktura sterująca byłaby właściwa do przejrzenia tablicy dwuwymiarowej?

  Odpowiednią do tego zadania strukturą sterującą jest iteracja zagnieżdżona. Iteracja zewnętrzna odpowiada za przeglądanie kolumn a iteracja wewnętrzna za przegląd wierszy.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Barnim7777 Dodano /29.12.2011 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz statyczne struktury danych?

  Do statycznych struktur danych należą:

  zmienne – podstawowe obiekty w pamięci, posiadające własną nazwę i zdolność przechowywania pojedynczego elementu.

  wektory – czyli tablice jednowymiarowe – są to obiekty w pamięci mające nadaną własną nazwę i posiadające zdolność przechowywania...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Barnim7777 Dodano /29.12.2011 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz podstawowe typy danych? Jak są one kodowane binarnie?

  Podstawowe typy danych to:

  - liczby (całkowite, dziesiętne, dwójkowe, szesnastkowe)

  - słowa (układy liter z różnych alfabetów)

  - wskaźniki (dane tego typu zawierają adresy - wskazania na inne elementy w pamięci operacyjnej – dane tego typu wymagają specjalnego traktowania)

  Kodowanie liczb –...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Barnim7777 Dodano /29.12.2011 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega rekurencja i jak można ją wykorzystać w konstruowaniu algorytmów?

  Rekurencja – to zdolność podprogramu (procedury) do wywoływania samej siebie. Przykładem zastosowania procedury rekurencyjnej jest algorytm przenoszenia krążków znany z Wież Hanoi. Tam aby wykonać pewne przeniesienie należy przy okazji wykonać inne, czyli wywołać tę samą procedurę wewnątrz procedury...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Barnim7777 Dodano /29.12.2011 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie korzyści przynosi stosowanie procedur (podprogramów) w algorytmach?

  Zalety stosowania procedur są następujące:

  oszczędność tekstu

  znacznie większa przejrzystość i czytelność struktury algorytmu

  znacznie większa kontrola nad poprawnością algorytmu

  uproszczenie we wprowadzaniu poprawek i usuwaniu błędów

  możliwość programowania...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Barnim7777 Dodano /29.12.2011 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest konstrukcja algorytmu sortowania bąbelkowego?

  Sortowanie bąbelkowe polega na przestawianiu sąsiednich par elementów stojących w niewłaściwej kolejności. Istotne jest iż ciąg elementów przeglądany jest zawsze w tym samym kierunku, a przeglądanie to trwa dopóki mogą się w nim pojawić elementy w nieodpowiedniej kolejności.

  Zapis słowny algorytmu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Barnim7777 Dodano /29.12.2011 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i opisz struktury sterujące stosowane do budowy algorytmów

  Podstawowe struktury sterujące to:

  1. bezpośrednie następstwo – wykonaj instrukcję A, potem instrukcję B, potem instrukcję C, itd.

  2. wybór warunkowy – jeśli warunek Q jest spełniony wykonaj instrukcję A, jeśli nie to wykonaj instrukcję B.

  3. iteracja ograniczona – wykonaj instrukcję A dokładnie N...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Barnim7777 Dodano /29.12.2011 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śmierć komórki

  Śmierć komórki jest jedną z postaci zakończenia cyklu życiowego komórki ; poprzedza ją wtedy okres starzenia się. Starzenie wyraża się zmianami strukturalnymi i czynnościowymi ; pierwsze prowadzą często do zaniku wysoce zróżnicowanej struktury protoplazmy, drugie do stopniowego wygasania czynności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas życia komórki

  Czas życia komórki  bywa różny. Jedne z nich są długowieczne i trwają od okresu zarodkowego do końca życia osobnika — do takich należą komórki nerwowe i szkieletowe włókna mięśniowe, inne żyją znacznie krócej (krwinki czerwone żyją np. ok. 120 dni), jeszcze inne żyją bardzo krótko i albo...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział komórki

  Jedną z istotnych cech komórki jest jej zdolność do rozmnażania się przez podział na komórki potomne, podobnie jak ona zbudowane. Zdolność ta w połączeniu ze zdolnością wzrastania komórek jest podstawą zjawiska rozwoju ustroju wielokomórkowego. Ponadto jest ona warunkiem rozrodu i utrzymania życia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /1 874

  praca w formacie txt

Do góry