Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kinezyterapia

  Kinezyterapia stanowi najważniejszą część składową postępowania rehabili tacyjnego. Wykorzystanie ruchu wymaga znajomości procesów fizjologicznych jakie zachodzą w organizmie pod wpływem jego działania. Procesy te opieraj; się na funkcjach odruchowych układu nerwowego i mechanizmie odczynu tkan...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiary obwodów masy mięśniowej

  Pomiary obwodów służą do oceny przyrostów lub ubytków masy mięśniowej. Częstotliwość pomiarów obwodowych jest znacznie większa niż pomiarów długości. Szybkość zmian zachodzących w tkance mięśniowej pod wpływem masażu izometrycznego lub ćwiczeń ruchowych skłania nas do wykonywania pomiarów co...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ kostny

  Układ kostny stanowi funkcję podporową i ochronną organizmu. Pełni rolę biernego narządu ruchu, niemniej jednak podczas systematycznie uprawianych ćwiczeń fizycznych, w tkance kostnej zachodzą dość istotne zmiany. Kość jest żywą tkanką, podlegającą ustawicznej przebudowie, wymianie soli...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie ruchów biernych i napięcia mięśniowego

  Ruchy bierne badamy w ten sposób, że wykonujemy kończynami ruch) w każdym stawie osobno i stwierdzamy jaki jest ich zakres - prawidłowy cz) ograniczony. Ograniczenie ruchów w stawach może być spowodowane zmiana mi miejscowymi w samych stawach albo też zmianami w mięśniach. Ograniczę nie ruchów w stawach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /4 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stawy

  Podobnie jak na kości, ćwiczenia fizyczne wywierają również znaczący wpływ na kształtowanie powierzchni stawowych. Sprawność stawu zależy od stanu chrząstki stawowej. Powierzchnie stawowe pokrywa chrząstka szklista, która pozbawiona jest unaczynienia i unerwienia. Odżywia się ona od strony stawu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galwanizacja

  W tym zabiegu wykorzystuje się elektrody płaskie (ryc. 115), które są wykonane z folii cynowej o grubości gwarantującej ich elastyczność, co ułatwia ich dopasowanie do powierzchni ciała. Są najczęściej prostokątnego kształtu. Ze względu na duży opór warstwy rogowej naskórka, między elektrodami a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ sauny na termoregulację ustroju człowieka

  W trakcie pobytu w saunie dochodzi do oddawania ciepła przez ciało człowieka i do zwiększenia ciepłoty ciała (do 38-39°C). W ciągu pierwszych minut przebywania w saunie w temperaturze 100°C ciepłota ciała obniża się o 0.032°C, w siódmej minucie osiąga wartość wyjściową, a w czasie dalszych 10 minut...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /2 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jontoforeza

  Jest to zabieg elektroleczniczy, polegający na wprowadzaniu przez skórę do tkanek - za pomocą prądu stałego - jonów lub cząsteczek leków. Używa się tylko takich leczniczych związków chemicznych, które ulegają dysocjacji elektrolitycznej (elektrolity).

  Bezpośrednio na skórę kładziemy gazik nasycony...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ sauny na przemianę materii

  W czasie pobytu w saunie wykorzystanie tlenu maleje do około jednej dziewiątej zawartości wyjściowej (równocześnie notujemy wzrost pojemności minutowej serca o około 25%), w wyniku czego rośnie ciśnienie parcjalne tlenu i wy-sycenie tlenem krwi żylnej.

  Kąpiel w saunie wywiera korzystny wpływ na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrostymulacja

  Elektrostymulacja to wykorzystanie prądu galwanicznego do pobudzenia nerwów i uzyskania skurczów określonych grup mięśniowych w celu ich usprawnienia. jest to metoda wyjątkowo pomocna w procesie reedukacji siły i napięcia mię śni, szczególnie szkieletowych. W wielu jednostkach chorobowych z zakresu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /885

  praca w formacie txt

Do góry