Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest podpis elektroniczny

  Jednoznacznie identyfikujący nas ciąg cyfr niezbędny do zawierania umów cywilno-prawnych na odległość w środowisku elektronicznym - przede wszystkim w internecie. Dzięki niemu możemy podpisywać cyfrowo dokumenty, co jest w świetle polskiego prawa równoznaczne ze złożeniem odręcznego podpisu. Podpisy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Norman21 Dodano /29.12.2011 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szyfrowanie symetryczne i niesymetryczne

  Kryptografia asymetryczna lub z kluczem publicznym (ang. Asymetric cryptography, Public key cryptography) to metoda szyfrowania, nie wymagająca przekazywania odbiorcy drogą oddzielnej transmisji klucza dekodującego. Przy zastosowaniu tej metody szyfrowania używa się dwóch kluczy - tzw. klucza publicznego i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Norman21 Dodano /29.12.2011 Znaków /1 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest szyfrowanie SSL

  SSL - Secure Sockets Layer to najpopularniejszy protokół służący do przesyłania poufnych informacji przez internet w postaci zaszyfrowanej, obsługiwany m.in. przez wszystkie przeglądarki internetowe.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Norman21 Dodano /29.12.2011 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe funkcje administratora sieci

  Osoba odpowiedzialna za poprawne funkcjonowanie sieci komputerowej. Do zadań administratora należy nadzorowanie pracy serwerów, dodawanie i kasowanie kont użytkowników sieci, ochrona przed wirusami, konfiguracja komputerów, instalowanie oprogramowania itp.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Norman21 Dodano /29.12.2011 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę dokonać dyskusji praw Moore’a Krydera i Metcalfe’a uzasadniających model cloud computing

  Prawo Moore’a – moc obliczeniowa komputerów podwaja się co 18 miesięcy → nie warto zamrażać funduszy w taniejącą moc obliczeniową, skoro można ją wynająć.

  Prawo Krydera – Law of Mass Digital Storage – podwojenie pamięci co roku (wniosek taki sam jak w przypadku prawa Moore’a)

  Prawo Metcalfe’a –...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Norman21 Dodano /29.12.2011 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę omówić CaaS jako model cloud computing

  Communications as a service (z ang. "komunikacja jako usługa") – usługodawca zapewnia platformę pod telekomunikacyjne środowisko pracy (np. masowe wysyłanie smsów).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Norman21 Dodano /29.12.2011 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę omówić SaaS jako model cloud computing

  Software as a service (w skrócie SaaS, z ang. oprogramowanie jako usługa) to jeden z modeli Cloud computing, polegający na dystrybucji oprogramowania gdzie aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez producenta użytkownikom poprzez Internet. Eliminuje to potrzebę instalacji i uruchamiania programu na...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Norman21 Dodano /29.12.2011 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę omówić PAAS jako model cloud computing

  Platform as a Service (PAAS, z ang. "platforma jako usługa") to jeden z modeli cloud computing. Jest to usługa polegająca na udostępnieniu przez dostawcę wirtualnego środowiska pracy; usługa ta skierowana jest przede wszystkim do programistów.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Norman21 Dodano /29.12.2011 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę omówić IAAS jako model cloud computing

  IAAS - Infrastructure as a services - polega na dostarczeniu infrastruktury informatycznej Klientowi wraz z obsługą serwisową. W ramach usługi istnieje możliwość wykupienia określonej liczby serwerów, przestrzeni dyskowej czy też mocy obliczeniowej i aplikacji. Infrastruktura jednak nie jest fizycznie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Norman21 Dodano /29.12.2011 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę omówić budowę harmonogramów Gantta

  Harmonogramy Gantta zawierają zadania do wykonania ułożone chronologicznie.

  Zadania pokrywają się z planem działań w projekcie. Nie przedstawiają jednak zależności pomiędzy nimi.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Norman21 Dodano /29.12.2011 Znaków /190

  praca w formacie txt

Do góry