Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Badanie czucia

  Badanie czucia powierzchniowego - to badanie czucia dotyku bólu i temperatury, przeprowadzamy je na całym ciele. Badamy oddzielnie czu cie dotyku przez dotykanie różnych symetrycznych okolic ciała, najlepiej patycz kiem z nawiniętą watą lub palcem. Dalej prowadzimy badanie czucia bólu doty kając tych samych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ból segmentarny

  Sytuację w ocenie bólu komplikuje jeszcze jego wpływ na inerwację zajętego obszaru. Ból miejscowy może powodować reakcje w układzie autonomicznym -współtowarzyszące bólowi. Wyrazem ich są: nudności, wymioty, pocenie się

  i objawy naczyniowe przeważnie w formie naczyniowego kurczu obwodowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ mięśniowy

  Tkanka mięśniowa - dzięki zawartości specjalnego białka kurczliwego zwa nego aktomiozyną - charakteryzuje się kurczliwością, która jest podstawą ruchu Białko to posiada zdolność zamiany energii chemicznej na mechaniczną. Na pod stawie cech budowy i funkcji można rozróżnić u człowieka trzy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /8 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie odruchów powierzchniowych

  Odruchy podeszwowe badamy zazwyczaj w sposób następujący: choremu leżącemu na wznak zginamy nieco badaną kończynę dolną w biodrze i kolanie, skręcamy ją częściowo na zewnątrz. Możemy też badać inaczej, a mianowicie w ułożeniu chorego na wznak, z kończynami dolnymi swobodnie wyprostowanymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /3 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ból przeniesiony z innych układów na narząd ruchu

  Znany jest wpływ bólu pochodzenia nerwowego na układ mięśniowy, n skolioza bólowa w korzennej rwie kulszowej.

  Kellgren zwraca uwagę, że ból w brzuchu w połączeniu z bólem w prawy barku, w obrębie C3, C4 i C5 wskazuje na podrażnienie przepony. Chory na se ce w okresie zaawansowanej niewydolności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ krążenia

  W układzie krążenia ćwiczenia fizyczne powodują korzystne zmiany tak w stosunku do samego mięśnia sercowego, jak i sprawności krążenia obwodowego. W tym pierwszym zakresie dochodzi przede wszystkim do hipertrofii mięśnia sercowego, co daje większą siłę skurczu, a tym samym wzrasta pojemność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /3 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orientacyjne badanie ruchomości kręgosłupa

  Celem ogólnego poznania ruchomości kręgosłupa przeprowadzamy badanie orientacyjne. Badany wykonuje skłon w przód i w tym czasie obserwujemy zachowanie się linii wyrostków kolczystych kręgów. Przy skłonie w przód prawidłowo ukształtowany kręgosłup tworzy łukowate wygięcie, a wyrostki kolczyste oddalają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /3 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanik mięśni

  Przy ocenie stanu mięśni zwracamy uwagę czy doszło do zaniku mięśni kończyn w całości, czy też tylko pewnych grup mięśniowych lub poszczególnych mięśni. Uogólniony zanik mięśni bywa skutkiem bezczynności kończyn (np. w niedowładach połowiczych). Ograniczony zanik może być następstwem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie skóry

  Ten rodzaj badania pozwala nam wyrobić sobie pogląd na ostrość przebiegu procesów chorobowych. Zwiększona ciepłota miejscowa, przekrwienie, wygładzanie fałdów, napięcie skóry towarzyszą ostrym procesom zapalnym.

  W przypadkach zapalenia kaletek (podrzepkowej, przedrzepkowej) objawy chorobowe są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drżenie mięśniowe

  Ważną rzeczą jest, aby w przebiegu mięśnia zwrócić uwagę na obecność drżeń pęczkowych. Drżenie pęczkowe i włókienkowe występuje w mięśniach, które ulegają zanikowi na skutek uszkodzenia neuronu obwodowego, najczęściej w przebiegu powolnej choroby w komórkach rogów przednich rdzenia lub jąder...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /749

  praca w formacie txt

Do góry