Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Błona maziowa

  Błona maziowa, zwana nieraz torebką maziową, jest miękką, przesuwalną błoną łącznotkankową. zawierającą włókna sprężyste i komórki tłuszczowe. Na jej powierzchni wewnętrznej, skierowanej do jamy stawowej, brak jest warstwy śródbłonkowej, jak pierwotnie przypuszczano, natomiast wysłana jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /2 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torebka stawowa

  Torebka stawowa (capsula articularis). Torebka stawowa łączy końce stawowe kości i odgranicza staw od otoczenia. Odróżniamy w niej zewnętrzną, mocniejszą warstwę, błonę włóknistą (membrana fi-brosa), i wewnętrzną, swoistą, delikatną, cienką błonę maziową

  Błona włóknista torebki stawowej w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /4 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unaczynienie i unerwienie stawów

  Wszystkie chrząstki stawowe dorosłego są w zasadzie zupełnie pozbawione naczyń i nerwów; odżywiają się one sokami tkanek przenikającymi z kości, które chrząstka pokrywa. Ważne jest to, że chrząstki stawowe nie mają nerwów, ponieważ dzięki temu nie odczuwamy jako bólu ucisku, któremu podlegają...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizyczne i biologiczne właściwości chrząstki stawowej

  Stwierdzono, że wytrzymałość chrząstki na ciśnienie i rozciąganie jest wielokrotnie mniejsza niż kości. Nie wynika z tego jednak, że powierzchnie stawowe powinny być pokryte tkanką kostną, a nie chrząstką. Nie tym jednak właściwościom chrząstka stawowa zawdzięcza swoje powstanie; zawdzięcza...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /2 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnie i chrząstki stawowe

  Powierzchnie i chrząstki stawowe (Jacies et cartilagines artieulares). Powierzchnie stawowe pokryte są w zasadzie chrząstką szklistą. W niewielu tylko stawach chrząstki są włókniste, mianowicie w tych. w których równocześnie występuje krążek stawowy (staw skroniowo-zu-chwowy i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościozrost

  Kościozrost (synostosis*) jest najmocniejszym połączeniem kości, które powstaje z wiekiem przez kostnienie obu pierwszych postaci połączeń ciągłych. Typowym zjawiskiem jest kostnienie chrząstek nasadowych i szwów czaszki. Również stawy mogą kostnieć, np. stawy kości krzyżowej. Patologiczne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrząstkozrost

  Chrząstkozrost (synchondrosis) albo połączenie chrzęstne {junctura cartilagi-nea*) polega na połączeniu dwóch kości warstwą chrzęstną. W wieku dziecięcym i młodzieńczym połączenie takie jest częste i występuje w kościach długich między trzonem a nasadą w postaci chrząstki nasadowrej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzozrost

  Więzozrost (syndesmosis: syndein = łączyć) albo połączenie włókniste (junctura fibrosa) jest pozostałością połączenia mezenchyma tycznego zawiązków dwóch odcinków szkieletu. Występuje on w czterech postaciach, jako: 1) więzozrost włóknisty (syn-desrnosis fibrosa). w którym połączenie tworzą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /2 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój połączeń kości

  chrząstki, zwane połączeniem chrzęstnym (junctura cartilaginea) albo chrząskozrostem (synchondrosis). Materiał łączący oddzielne części szkieletu, czy to tkanka łączna, czy też chrząstka, może wreszcie z wiekiem kostnieć; mówimy wtedy o kość io-zroście (synostosis). Więzozrost...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /3 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia i nerwy kości

  1. Z okostnej wnikają do kości liczne tętniczki przez drobne kanały odżywcze. Na powierzchni kości występują wszędzie bardzo liczne, drobne, a częściowo również duże otwory naczyniowe (foramhia rasorum*). Duże otwory naczyniowe występują zarówno w przynasadach trzonów kości długich, jak i w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /3 591

  praca w formacie txt

Do góry