Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Staw śrubowy

  Staw śrubowy (art. cochlearis*; kochlos = ślimak). Cechą charakterystyczną stawu śrubowego jest to, że ruch obrotowy dokoła osi podłużnej łączy się w nim z równoczesnym ruchem wzdłuż tej osi. Z obrotem łączy się więc przesuwanie podłużne, jak przy wkręcaniu śruby. Przykładem mogą być...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw obrotowy

   Staw obrotowy (art. trochoidea; trochos = koło), podobnie jak poprzedni, jest stawem jednoosiowym. Cylindrycznie ukształtowana główka stawowa obraca się jak czop w łożysku. Oś stawu przebiega nie prostopadle do długiej osi kości, jak w poprzednim stawie, lecz wzdłuż długiej osi kości, wzdłuż...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw zawiasowy

  Staw zawiasowy (ginglymus; ginglymos = zawias) jest stawem jednoosiowym. Główka stawowa ma kształt bloczka, zwykle z rowkiem, który jest rynienką kierunkową. Panewka stawowa, stanowiąca negatyw główki, wyposażona jest w odpowiednią listewkę kierunkową dopasowaną do rynienki. Stawowa oś ruchu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje ruchów w stawach

  Ruchy w stawach możemy podzielić na trzy kategorie: ślizganie, toczenie i obracanie. Te różne rodzaje mogą występować w tym samym stawie i rzadko tylko w poszczególnym stawie może się odbywać jeden rodzaj ruchu. Wskutek ścisłego przylegania powierzchni stawowych wykonują one na ogół ruchy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /3 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki łączące kości w stawie

  Wiele czynników powoduje zwieranie powierzchni stawowych, czyli łączenie kości w stawie, tak że powierzchnie stawowe stykają się z sobą. Jedne z nich mają zasadnicze znaczenie, inne bardzo niewielkie. I tak: powłoki zewnętrzne, jak powięzie i skóra, w stosunku do innych czynników mają minimalne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /3 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krążki stawowe

  Krążki stawowe i łąkotkisąto twory włókniste, zbudowane ze zbitej tkanki łącznej włóknistej lub chrząstki włóknistej. Zaopatrzone są w nerwy i naczynia, przynajmniej w swych częściach obwodowych. Krążki stawowe (disci articulares) znajdują się między obiema powierzchniami stawowymi, złączone...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrąbki stawowe

  Obrąbki stawowe (labra glenoidalia; glene = płaski dołek stawowy, eides = podobny) zbudowane są z chrząstki włóknistej. W postaci pasma pierścieniowatego. całkowitego lub częściowego, tworzą one przedłużenie panewrki stawowej, na której brzeg są nałożone (np. w stawie ramiennym lub biodrowym);...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadła stawowe

  Więzadła stawowe (hgamenta articularia*) Są to silniejsze pasma błony włóknistej torebki maziowej. Zbudowane są one, podobnie jak ścięgna mięśni, z tkanki łącznej włóknistej zbitej. Bardzo często granice tych pasm więzadłowych nie są ostre i nie dają się wyodrębnić ze ściany torebki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama stawowa

  Jama stawowa (cavitas articularis). Jama stawowa jest to szczelinowata przestrzeń wypełniona mazią. Końce stawowe są do siebie przyciskane głównie pod wpływem zewnętrznego ciśnienia powietrza i pociągania mięśni (p. dalej). Z tych samych powodów torebka stawowa hermetycznie przylega do odpowiednich...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maź stawowa

  Maź stawowa (synovia.). wydzielana przez błonę maziową, wypełnia jamę stawową torebki. Jest to ciecz jasna, bladożółtawa i śliska, zawierająca mucynę: zawartość wody wynosi 95—97%; są w niej oddzielne komórki, ziarenka tłuszczu i oderwane kosmki. W stanach zapalnych błona maziowa może...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /792

  praca w formacie txt

Do góry