Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wyrostek kolczysty

  Wyrostek kolczysty (processus spinosus) odchodzi od łuku ku tyłowi w płaszczyźnie pośrodkowej. Końce wyrostków sięgają aż pod skórę grzbietu, gdzie przeważnie są wyczuwalne, a u osób chudych nawet widoczne. Służą one za miejsce przyczepu mięśni i więzadeł.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka kręgu

  Kręgi mają wspólną zasadniczą budowę, która jednak w poszczególnych okolicach dość znacznie się różni. Jeszcze u noworodka różnorodność oddzielnych kręgów jest o wiele mniejsza niż u dorosłego. Każdy typowy kręg składa się z dwóch zasadniczych części: z części przedniej, silniejszej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łuk kręgu

  Łuk kręgu (arcus rertebrae) rozpoczyna się w górnej części powierzchni grzbietowej trzonu z prawej i z lewej strony nasadą (pedi-culus arcus vertebrae[), stanowiącą najwęższą część łuku. Na swym górnym i dolnym brzegu tworzy ona płytkie wcięcie kręgowe gór-ne (incisura vertebralis superior) i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzon kręgu

  Trzon kręgu (corpus vertebrae) ma kształt niskiego walca. Jego powierzchnie, górna i dolna, są porowate i nieco chropawe, ograniczone bardziej gładką, nieco wystającą listewką brzeżną paromilimetro-wej szerokości. Powierzchnie te zrastają się z przylegającym do nich chrzęstnym krążkiem...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręgosłup

  Kręgosłup (columna vertebralis) stanowi ruchomą oś tułowia i szyi, położoną pośrodkowo po stronie grzbietowej ciała. Biegnie on od podstawy czaszki do dolnego końca tułowia i razem z żebrami i mostkiem tworzy kościec osiowy (skeleton axiale) ustroju. Kręgosłup składa się z 33—34 nieparzystych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /2 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stawy płaskie

  Stawy płaskie (art. planae) mają powierzchnie stawowe płaskie lub prawie płaskie, równe lub guzkowate i mniej więcej tej samej wielkości. Z tego powodu ruchomość w tych stawach jest bardzo silnie ograniczona, w pewnym stopniu jednak zależna od napięcia aparatu więzadłowego. Gdy torebka stawowa jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw kulisty panewkowy

  Staw kulisty panewkowy (art. cotylica) jest nieznaczną odmianą poprzedniego. Jak nazwa wskazuje, jest to również stawT kulisty, jednak główka stawowa jest objęta tutaj panewką aż poza równik. A więc panewka jest znacznie większa i obejmuje też znacznie większą część główki niż w stawie wolnym. Z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw kulisty wolny

  Staw kulisty wolny (art. spheroidea; sfajra = kula). Powierzchnię stawową główki stanowi odcinek kuli, której odpowiada mała, wklęsła panewka, np. w stawie ramiennym. Ruchy mogą się tu odbywać wT stosunku do nieskończonej liczby osi; z osi tych możemv wyróżnić trzy główne — w trzech kierunkach...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw siodełkowy

  Staw siodełkowy (art. sellaris). Obie powierzchnie stawowe mają kształt siodła, w kierunku jednej osi wypukłe, wklęsłe w kierunku drugiej, prostopadłej do pierwszej. Typowym stawem tego rodzaju jest staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka. W stawie tym, jak w stawie elipsoidalnym, odróżniamy dwie główne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw elipsoidalny

  Staw elipsoidalny (art. ellipsoidea), czyli k ły k c i o wy (art. condylaris). ma główkę stawową o przekroju eliptycznym, wypukłą w stosunku do swej długiej osi. jak również do osi krótkiej, ustawionej prostopadle do pierwszej. Panewka stawowa jest odpowiednio wklęsła. Staw ten ma dwie główne osie, w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 005

  praca w formacie txt

Do góry