Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Podstawa kości krzyżowej

  Podstawa kości krzyżowej (basis ossis sacri) ma wszystkie typowe części składowe kręgu. Część środkową podstawy zajmuje owralna powierzchnia górna trzonu pierwszego kręgu krzyżowego, która za pośrednictwem krążka międzykręgowego łączy się z piątym kręgiem lędźwiowym. Po bokach trzonu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość krzyżowa

  Kość krzyżowa (os sacrum) powstaje ze zrośnięcia się pięciu kręgów krzyżowych, co następuje dopiero u dorosłych, w wieku 20—25 lat. Kość krzyżowa dźwiga masę górnej części ciała i przenosi ją na kończyny dolne za pośrednictwem obręczy kończyny dolnej. Jest ona jakby wklinowana między...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręgi lędźwiowe

  Człowiek ma z reguły pięć kręgów lędźwiowych (vertebrae lumba-les), położonych między kręgami piersiowymi a kością krzyżową. Odróżniają się one od kręgów szyjnych przede wszystkim swą znaczną wielkością, od piersiowych poza tym — brakiem powierzchni stawowych dla żeber.

  Trzony kręgów...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /3 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręgi piersiowe

  Kręgi piersiowe (nertebrae thoracicaeJ), w liczbie dwunastu, są ruchomo połączone z żebrami. Trzony ich zwiększają się stopniowo ku dołowi. Kręg piersiowy pierwszy ma trzon wydłużony w osi poprzecznej; na trzonach kręgów dalszych wymiar poprzeczny staje się coraz krótszy; trzon kręgu szóstego lub...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /4 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siódmy kręg szyjny

  Ostatni, siódmy kręg szyjny, czyli tzw. kręg wystający (vertebra prominens), budową swą zbliża się do kręgów piersiowych. Jako kręg przejściowy między szyjnym a piersiowym odcinkiem kręgosłupa zatraca on niektóre właściwości kręgów szyjnych, a zyskuje inne — kręgów piersiowych. Trzon jego jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drugi kręg szyjny.

  Drugi kręg szyjny jest zwany kręgiem obrotowym (axis]), ponieważ tworzy oś, dokoła której obraca się kręg szczytowy wraz z głową. O ile w kręgu szczytowym uderza brak trzonu, o tyle kręg obrotowy ma trzon wydatnie przedłużony ku górze. Ponad wysokość trzonu, jaką spotyka się w innych kręgach...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /2 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwszy kręg szyjny

  Charakterystyczną właściwością pierwszego kręgu szyjnego, czyli kręgu szczytowego (atlas), jest brak trzonu, który złączył się z powierzchnią górną trzonu następnego kręgu. Drugą jego odrębnością jest brak właściwego wyrostka kolczystego. Kręg ten ma kształt pierścieniowaty i składa się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /4 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręgi szyjne

  Kręgi szyjne (rertebrae cerińcales), w liczbie siedmiu, są najmniejsze z kręgówr prawdziwych. Pierwszy, drugi i siódmy mają cechy szczególne i należy je omówić oddzielnie. Poniższa charakterystyka odnosi się więc tylko do pozostałych czterech.

  Trzon jest niski, jego powierzchnie, górna i dolna, mają...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura kręgu

  Trzon jest zbudowany z tkanki gąbczastej pokrytej cienką warstwą istoty zbitej; jest ona uzupełniona i wzmocniona okostną i więzadłami podłużnymi kręgosłupa. Elementy składowe istoty zbitej trzonu, tak samo jak więzadeł, mają przebieg podłużny (ryc. 134). W istocie gąbczastej, wypełnionej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrostki stawowe

  Wyrostki stawowe (processus articulares s. zygapophyses*), dwa górne (superiores) i dwa dolne (inferiores), krótkie, są zakończone powierzchnią stawową pokrytą chrząstką szklistą. Jedna para jest skierowana ku górze i jej powierzchnie stawowe są zwrócone mniej więcej ku tyłowi, druga para jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /488

  praca w formacie txt

Do góry