Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Żebra szyjne

  Najczęstszą odmianę poszczególnych odcinków kręgosłupa stanowi zwiększenie liczby kręgów piersiowych przez nadliczbowe żebra. Przeciętnie występują one u 6% ludzi. Ponieważ szczątki żeber tkwią we wszystkich kręgach, ich ponowne występowanie stanowi odmianę regresywną (atawistyczną)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /2 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność liczby kręgów

  Zmienność liczby kręgów dotyczy poszczególnych odcinków kręgosłupa i w większości przypadków następuje kosztem części sąsiedniej, nie wywierając przeważnie wpływu na ogólną liczbę kręgów. Jest bardzo wątpliwe, czy możliwa jest zmienność ogólnej liczby przez włączenie lub wyłączenie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywizna lędźwiowa

  Z wyprostowaniem tułowia wiąże się dalsza jeszcze właściwość typowa dla człowieka, mianowicie wygięcie lędźwiowego odcinka kręgosłupa do przodu — krzywizna lędźwiowa (lordosis lumbalis*). O ile wygięcie szyjnego odcinka kręgosłupa (lordosis ceri?icalis*) i piersiowego (kyphosis thoracica*; p...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność kręgosłupa

  Uwagi filogenetyczne i ontogenetyczne. W ciągu rozwoju rodowrego kręgosłup ulega wielkim zmianom. O ile u węży i niektórych gadów liczba kręgów powiększyła się bardzo znacznie, o tyle u ssaków nastąpiło znaczne ich zmniejszenie. Objaw ten jest widoczny również u Naczelnych. Większość z nich...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /2 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stadium kostne kręgosłupa

  Kostnienie kręgosłupa rozpoczyna się w początkach trzeciego miesiąca życia płodowego; w każdym kręgu z wyjątkiem kręgów guzicznych występują trzy punkty kostnienia, jeden w trzonie i po jednym w każdej połowie łuku. Pierwsze punkty kostnienia występują w łukach górnych kręgów szyjnych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stadium chrzęstne kręgosłupa

  W początkach drugiego miesiąca życia płodowego rozpoczyna się przekształcanie mezenchymatycznych zawiązków kręgów w chrzęstne. Już w drugim miesiącu kończy się chrzęstnienie trzonu, w czwartym łączą się obie połowy łuków kręgów i od tej chwili dopiero kanał kręgowy jest całkowicie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stadium mezenchymatyczne kręgosłupa

  Zawiązek kręgosłupa powstaje w ten sposób, że struna grzbietowa zostaje otoczona mezenchymatycznymi masami komórkowymi wysypującymi się ze sklerotomów. Każdy ze sklerotomów zostaje następnie przedzielony poprzeczną szczeliną na połowę kranialną i kaudalną.

  W połowie kranialnej komórki są...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kręgosłupa

  U wszystkich kręgowców jako pierwotny składnik szkieletu osiowego występuje struna grzbietowa (chorda dorsalis). Składa się ona z wielkich pęcherzykowatych komórek spojonych osłonką włóknistą. U najniższych kręgowców, np. u krągłoustych (Cyclostomata), struna grzbietowa funkcjonuje przez całe życie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość guziczna

  Kość guziczna (os coccygis), czyli ogonowa, składa się z czterech lub pięciu szczątkowych kręgów, z których głównie trzony zostały zachowane. Kość ma kształt zbliżony do trójkąta, którego podstawa jest zwrócona w kierunku kości krzyżowej, a wierzchołek stanowi zakończenie kręgosłupa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał krzyżowy

  Kanał krzyżowy (canalis sacralis) biegnie wzdłuż całej kości krzyżowej, rozpoczynając się u góry otworem górnym i kończąc u dołu otworem dolnym kanału krzyżowego, czyli r oz worem krzyżowym (hiatus sacralis). Bocznie ma on cztery pary krótkich kanałów, które odpowiadają otworom międzykręgowym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /466

  praca w formacie txt

Do góry