Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Więzadło śródstawowe mostkowo-żebrowe

  Więzadło śródstawowe mostkowo-żebrowe (ligamentum sternocostale in-traarticulare) Więzadło to znajdujemy stale tylko między drugą chrząstką żebrową a mostkiem. Jest to płytka chrząstki włóknistej, która biegnie od przy środkowego końca drugiej chrząstki żebrowej do miejsca połączenia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadła promieniste mostkowo-żebrowe

  Więzadła promieniste mostkowo-żebrowe (ligamenta sternocostalia radia-ta), przednie i tylne. Więzadła te w postaci szerokich i cienkich pasm biegną rozbieżnie z powierzchni przedniej i tylnej mostkowych końców chrząstek żebrowych na mostek. Są silniejsze po stronie przedniej niż tylnej, częściowo...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło żebrowo-poprzeczne górne

  Więzadło żebrowo-poprzeczne górne graniczy do przodu z naczyniami i nerwami międzyżebrowymi, zaś jego brzeg przyśrodkowy zamyka otwór między więzadłem a trzonem kręgu, przez który gałęzie tylne tych naczyń oraz gałęzie grzbietowe nerwów piersiowych kierują się ku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło żebrowo-poprzeczne

  Więzadło żebrowo-poprzeczne (ligamentum costotransversarium) jest krótkie, szerokie i poziomo rozpięte między tylną powierzchnią szyjki żebra a powierzchnią przednią wyrostka poprzecznego odpowiadającego mu kręgu. Włókna biegną od żebra skośnie ku tyłowi i przyśrodkowo. Więzadło to wypełnia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stawy żebrowo-poprzeczne

  Stawy żebrowo-poprzeczne (articulationes costotransversariae). Stawy żebrowo-poprzeczne istnieją tylko na dziesięciu górnych żebrach; dwa żebra dolne nie tworzą stawu i połączone są z wyrostkiem poprzecznym jedynie luźnymi pasmami więzadłowymi. Stawy te utworzone są przez przylegające do siebie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło śródstawowe głowy żebra

  Więzadło śródstawowe głowy żebra (ligamentum capitis costae intraarticu-lare) znajduje się wewnątrz stawu; biegnie ono od grzebienia głowy do krążka międzykręgowego i przeważnie dzieli staw na dwie komory, górną i dolną, z których każda ma własną jamę i torebkę stawową. Stawy pierwszego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło promieniste głowy żebra

  Więzadło promieniste głowy żebra (ligamentum capitis costae radiatum), szerokie i płaskie, biegnie na powierzchni przedniej torebki stawowej, którą wzmacnia. Ciągnie się ono od głowy żebra do powierzchni bocznej odpowiednich trzonów kręgów i krążka międzykręgowego. włókna biegną rozbieżnie w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność żeber i mostka

  Ze względów klinicznych najważniejszą odmianę żeber stanowi żebro szyjne, o czym była mowa w związku ze zmiennością liczbową kręgów; wspomniano również o dodatkowych zebrach lędźwiowych. Rzadziej natomiast występuje zmniejszenie liczby żeber. Spostrzegamy wtedy brak dwunastego żebra; czasem...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /2 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mostek i jego kostnienie

  Mostek ma szereg punktów kostnienia bardzo zmiennych pod względem czasu i miejsca występowania. Kostnienie rozpoczyna się w rękojeści (trzeci — szósty miesiąc życia płodowego) jednym punktem; wkrótce potem występuje stopniowo w trzonie od pięciu do siedmiu (lub więcej) częściowo parzystych, a...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kostnienie żeber

  Kostnienie żeber rozpoczyna się nieco wcześniej niż kostnienie kręgów; występuje ono w żebrach od piątego do siódmego w końcu drugiego miesiąca życia płodowego i szybko przenosi się na pozostałe żebra i stąd rozszerza się dalej. W czwartym miesiącu ustalony jest ostateczny stosunek między...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /529

  praca w formacie txt

Do góry