Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Funkcja czaszki

  Kości tułowia i kości kończyn, jak to niebawem zobaczymy, służą przede wszystkim do celów dynamicznych. Spełniają one swe zadanie kształtując odpowiednie części ciała, stanowią podporę urządzeń stawowych i ramiona dźwigni dla mięśni Kości czaszki mają po części podobne zadanie. Są one...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /1 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy mostka

  Ruchy mostka zależą od ruchów żeber, z którymi mostek jest połączony. Mostek wykonuje w zasadzie tzw. przesunięcie równoległe; w chwili podnoszenia się klatki piersiowej porusza się ku górze i do przodu, zwiększając jej wymiar przednio--tyiny. To przesunięcie równoległe nie występuje jednak w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanika chrząstki żebrowej

  Ruchy dwóch żeber poprzecznie złączonych mostkiem w stosunku do dwóch różnie skierowanych osi możliwe są tylko wtedy, kiedy taki pierścień żebrowy nie jest sztywny, lecz zawiera ruchome ogniwa, jakimi są chrząstki żebrowe. Rówmocześnie z ruchami żeber kostnych odbywają się więc zmiany...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /2 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy żeber

  Zakres ruchów poszczególnego punktu żebra kostnego jest tym mniejszy, im dalej ku tyłowi jest on położony. Jeżeli prześledzimy części żeber kostnych, to na zwłokach najsilniej ku górze unosi się żebro czwarte (mniej więcej o 35 mm), najsłabiej pierwsze i dziesiąte (o 25 mm). Ruch boczny jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odporność klatki piersiowej

  Klatka piersiowa mimo swej lekkiej budowy i zmienności kształtu jest mocna i odporna, stwarzając zawartym w niej narządom (sercu, przełykowi, płucom itd.) dobre warunki ochrony. Odporność mechaniczna klatki piersiowej polega na dużej sprężystości pierścieni żebrowych; każdy taki pierścień...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność kształtu klatki piersiowej

  Kształt klatki piersiowej zależy od wielu czynników. Przede wszystkim zmienia się w zależności od fazy oddechu. Podczas wdechu (inspiratio) klatka piersiowa poszerza się i pogłębia, równocześnie unosząc się ku górze i uwypuklając; podczas wydechu (exspiratio) zwęża się, spłaszcza,-równocześnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /5 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otwór górny klatki piersiowej

  Otwór górny klatki piersiowej (apertura thoracis superior) ograniczony jest trzonem pierwszego kręgu piersiowego, pierwszymi żebrami i brzegiem rękojeści mostka. Płaszczyzna otworu górnego pochylona jest do przodu, tak że wcięcie szyjne rękojeści mostka leży mniej więcej na poziomie drugiego lub...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenia poszczególnych części mostka

  Trzy części mostka — rękojeść, trzon i wyrostek mieczykowaty — również u dorosłego przeważnie nie są połączone z sobą kostnie, lecz mniej lub bardziej ruchomo za pomocą chrząstki. Są to chrząstko-zrosty mostkowe (synchondroses sternales). Powierzchnie końcowe trzech łączących się z sobą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /1 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenia chrząstek żebrowych

  Przylegające do siebie brzegi chrząstek szóstego, siódmego i ósmego żebra z reguły łączą się stawami międzychrząstkowymi (artic.ulationes interckondrales). W połowie przypadków również piąta chrząstka żebrowa łączy się stawowo z szóstą, a często (w 25%) także chrząstka dziewiątego żebra z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenia kości żebrowych z chrząstkami żebrowymi

  Żebra kostne przechodzą bezpośrednio w chrząstki na swych przednich końcach. Przednie końce żeber kostnych zakończone są owalnymi, pionowo ustawionymi wgłębieniami o porowatej powierzchni, z którymi łączą się ściśle chrząstki żebrowe. Połączenie to jest bardzo mocne, ponieważ najmniejsze...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /625

  praca w formacie txt

Do góry