Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Struktura sklepienia czaszki

  Sklepienie, jak również ściany boczne i potylica czaszki są zbudowane z kości płaskich. Składają się one z zewnętrznej (lamina externa) i z wewnętrznej (lamina interna) blaszki istoty zbitej. Tę wewnętrzną blaszkę nazywano dawniej blaszką szklistą (lamina vitrea*), ponieważ przypuszczano, że jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład ciany górnej czaszki

  W skład ściany górnej czaszki, stanowiącej jej sklepienie (calva-ria; calvus = łysy), wchodzą: łuska czołowa, obie kości ciemieniowe i niewielka część łuski potylicznej. Łuska czołowa (sąuama fronta-lis) stanowi płasko-wypukłą część kości tworzącej czoło i przednią część właściwego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /2 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład czaszki

  W czaszce chrzęstnej i łącznotkankowej powstające kości zastępcze i okładzinowe łączą się w ciągu życia płodowego w większe jednostki. To zmniejszenie liczby kości czaszki postępuje także po urodzeniu. Kości powiązane szwami łącznotkankowymi i chrząst-kozrostami stwarzają dla rosnącego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kośćca chrzęstnego

  U płodu ludzkiego zewnętrznie widoczne są cztery łuki skrzelowre (gardłowe) i pięć tzw. kieszonek skrzelowych (gardłowych). Kieszonki są to wewnętrzne, endodermalne uwypuklenia w bocznej ścianie gardła, którym odpowiadają kieszonki zewnętrzne, wpu-klenia ektodermalne (ryc. 206). U człowieka te...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /3 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czaszka łącznotkankowa

  Czaszka łącznotkankowa (dermatocranium). Widzieliśmy poprzednio, że u wyższych kręgowców chrzęstną czaszka pierwotna nie wystarcza do objęcia całego mózgowia, ale ogranicza się wyłącznie do podstawy chrzęstnej, natomiast całe sklepienie uzupełnione jest łącznotkankową błoną. Na podłożu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /1 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój czaszki kostnej

  Rozwój czaszki kostnej (osteocranium). W obu pierwszych stadiach rozwojowych budowa czaszki była stosunkowo prosta, natomiast w trzecim i ostatnim etapie rozwoju budowa ta bardzo się komplikuje, ponieważ kości rozwijają się nie tylko w obrębie czaszki chrzęstnej. ale również w obrębie pozostałej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój chrzęstnej czaszki pierwotnej

  Rozwój chrzęstnej czaszki pierwotnej (chondrocranium). Tkanka chrzęstna występuje w błoniastej czaszce pierwotnej w podobny sposób jak w obrębie kręgosłupa; początkowo występuje ona po obu stronach przedniego odcinka struny grzbietowej w postaci pasm tkanki chrzęstnej, tzw. chrząstek przystrunowych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /2 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czaszka pierwotna

  Czaszka pierwotna (cranium primordiale). Podobnie do rozwoju rodowego, również i w rozwoju osobniczym tylny, mniejszy odcinek czaszki powstaje z przekształcenia się przedniego odcinka kręgosłupa Zawiera on. tak samo jak cały kręgosłup, strunę grzbietową, która sięga aż do siodła tureckiego kości...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /1 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostatnie etapy antropogenezy

  W ciągu rozwoju rodowego czaszka ulega znacznym zmianom, dotyczącym zarówno części mózgowej, jak i twarzowej. Szczególnie w ostatnich stadiach filogenezy człowieka występuje na pierwszy plan wybitne powiększenie części mózgowej czaszki dzięki wielkiemu powiększeniu się mózgowia i wyraźne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /2 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rys rozwoju rodowego czaszki

  Filogenetyczny i ontogenetyczny rozwój części mózgowej czaszki wykazują wyraźną równoległość. U pierwotnych ryb (np. u rekina) przez całe życie zachowuje się czaszka chrzęstna (chondrocranium), u kostnołuskich (Ganoidei), np. u jesiotra, dochodzi już znaczna liczba mozaikowatych skostnień skórnych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /3 347

  praca w formacie txt

Do góry