Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kość potyliczna

  Nieparzysta kość potyliczna (os occipitale) ogranicza czaszkę od strony tylno-dolnej. Odróżniamy w niej cztery części, które u noworodka są jeszcze oddzielone od siebie: nieparzystą część podstawną (pars basilaris) i łuskę potyliczną (sąuama occipitalis), oraz parzyste części boczne (partes...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawa czaszki

  Powierzchnia zewnętrzna podstawy czaszki (basis cranii ex-terna) bez żuchwy, która tworzy jej ścianę dolną, ograniczona jest od przodu wyrostkami zębodołowymi szczęki (processus alveo-lares maxillae), od tyłu kresami karkowymi górnymi kości potylicznej, z boku — również wyrostkami zębodołowymi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /11 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łuk jarzmowy

  Łuk jarzmowy (arcus zygomaticus) jest utworzony przez wyrostek jarzmowy kości skroniowej (processus zygomaticus ossis temporalis) i przez wyrostek skroniowy kości jarzmowej (processus temporalis ossis zygomatici), które łączą się skośnie przebiegającym szwem skroń iowo-j arzmowym (sutura...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bok czaszki

  Gdy czaszka jest oglądana z boku, występują wyraźnie obie zasadnicze jej części: część większa, mózgowa, położona ku górze i ku tyłowi, i część mniejsza, twarzowa, położona ku dołowi i do przodu. W skład ściany bocznej części mózgowej czaszki wchodzą kości: czołowa, ciemieniowa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /3 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tył czaszki

  Kształt czaszki oglądanej od tyłu jest również bardzo różny, wahając się od pięciokątnego do mniej więcej okrągławego. Widoczne tu kości stanowią części tylne obu kości ciemieniowych, łuskę potyliczną (sąuama occipitalis) i część sutkową kości skroniowej wraz z jej wyrostkiem...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /2 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama nosowa

  Środek twarzy między obu oczodołami zajmuje jama nosowa (ca-vitas nasi). Składa się ona z właściwej nieparzystej kostnej jamy nosowej, przedzielonej przegrodą kostną nosa (septum nasi osseum)

  na część prawą i lewą, oraz z parzystych jam dodatkowych, tzw. zatok przynosowych (sinus paranasales), które...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /2 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oczodół

  Oczodół (orbita) ma kształt czwórściennego ostrosłupa szczytem zwróconego do wewnątrz, do kanału wzrokowego (ca* nalis opticus1), a podstawą — ku powierzchni twarzowej czaszki. Prze: kanał przebiega tętnica oczna (a. ophthalmica) i nerw wzrokowy (n. opticus). Podstawa stanowi wejście do oczodołu (aditui...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /1 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia zewnętrzna trzonu żuchwy

  Powierzchnia zewnętrzna trzonu żuchwy (corpus mandibulae) nosi na samym przodzie ślady pierwotnego szwu obu symetrycznych części składowych żuchwy (mandibula). Ślad ten, zaznaczający się chropowatą linią, kończy się w płaszczyźnie pośrodkowej na dolnym brzegu żuchwy guzowatością bródkową...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość jarzmowa

  Kość jarzmowa (os zygomaticum) tworzy obustronnie wyniosłość policzkową, dolną i boczną część wejścia do oczodołu i część przednią łuku jarzmowego. Przyśrodkowo łączy się ze szczęką szwem ja-rzmowo-szczękowym (sutura zygomaticomaxillaris), do tyłu — z wyrostkiem jarzmowym kości...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grubość czaszki

  Grubość ściany czaszki jest najmniejsza w miejscach, w których mięśnie przylegają do kości. Dotyczy to przede wszystkim okolicy skroniowej i dolnej części okolicy potylicznej. Grubość sklepienia może podlegać bardzo znacznym wahaniom osobniczym (2—8 mm). Najgrubsze czaszki mogą mieć trzy razy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /1 434

  praca w formacie txt

Do góry