Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Przewód słuchowy

  Jeszcze u noworodka występuje w postaci podkowiastej rynienki kostnej otwartej ku górze i nieco ku tyłowi, zwanej pierścieniem bębenkowym (annulus tympanicus). Do rowka biegnącego dokoła pierścienia bębenkowego— bruzdy bębenkowej (sulcus tympanicus) — przyczepia się błona bębenkowa. Oba wolne górne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /3 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał nerwu twarzowego

  Kanał nerwu twarzowego (canalis facialis), w którym przebiegają: nerw twarzowy (VII) i nerw pośredni, naczynia rylcowo-sutkowe (od naczyń usznych tylnych), gałąź skalista tętnicy oponowej środkowej, jest najdłuższym kanałem piramidy. Rozpoczyna się on na dnie przewodu słuchowego wewnętrznego w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /2 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanalik bębenkowy

  Kanalik bębenkowy (canaliculus tympanicus) zawiera tętnicę bębenkową dolną (gałąź tętnicy gardłowej wstępującej) i nerw bębenkowy (gałąź nerwu językowo-gar-dłowego); rozpoczyna się on w głębi dołka skalistego na dolnej ścianie piramidy i prowadzi do jamy bębenkowej. W jamie bębenkowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanalik ślimaka

  Kanalik ślimaka (canaliculus cochleae) zawiera przewód przychłonkowy. Łączy on przestrzenie przychłonkowe ślimaka z jamą podpajęczynówkową opon mózgowia, kończąc się otworem zewnętrznym kanalika ślimaka (apertura ezterna cana-liculi cochleae) na powierzchni dolnej piramidy.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość skroniowa

  Parzysta kość skroniowa (os temporale) jest położona między kością potyliczną a klinową i bierze udział w wytwarzaniu częściowo podstawy. częściowo zaś ściany bocznej czaszki. Różnorodność zadań, jakie kość skroniowa ma do spełnienia, powoduje jej złożoną budowę.

  Kość skroniowa jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /4 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kości czołowej

  Kość czołowa powstaje na podłożu łącznotkankowym z dwóch głównych punktów kostnienia, prawego i lewego. Występują one w końcu drugiego miesiąca życia płodowego w okolicy późniejszych guzów czołowych. Od tych punktów rozchodzą się promieniście rozwijające się beleczki kostne i z nich...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wcięcie sitowe

  Wcięcie sitowe (incisura ethmoidalis) przedziela obie części oczodołowe; jest ono czworokątne, a wypełnia je blaszka sitowa kości sitowej. Brzegi wcięcia tworzą szereg półkomórek (semicellulae*) albo dołków (foreolae*), które łącząc się z odpowiednimi półkomórkami powierzchni górnej kości...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Część oczodołowa kości czołowej

  Część oczodołowa (pars orbitalis). Część oczodołowa składa się z dwóch cienkich trójkątnych płytek kostnych, prawej i lewej, które tworzą sklepienie oczodołów i są od siebie oddzielone czworokątną obszerną szczeliną, wcięciem sitowym (incisura ethmoida-lis), wpuklającym się od tyłu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brzegi kości czołowej

  Najdłuższy, tylny, zazębiony brzeg łuski, brzeg ciemieniowy (margo pa-rietalis), łączy się z prawej i z lewej strony z brzegiem czołowym kości ciemieniowej. tworząc szew wieńcowy (sutura coronalis) Krótki brzeg boczny powierzchni skroniowej łuski łączy się obustronnie z brzegiem czołowym skrzydła...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia wewnętrzna kości czołowej

  Powierzchnia wewnętrzna (facies interna) łuski jest wklęsła i tworzy część powierzchni mózgowej kości czołowej skierowanej do przedniego dołu czaszki. W płaszczyźnie pośrodkowej w części górnej biegnie płytka bruzda zatoki strzałkowej górnej (sulcus sinus sagittalis superions) dla zatoki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /1 613

  praca w formacie txt

Do góry