Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Struktura kości sitowej

  Kość sitowa ukształtowana jest prawie w całości z istoty zbitej Istnieją tylko ślady istoty gąbczastej w grzebieniu kogucim oraz w części górnej i dolnej blaszki pionowej. Poza tym cała kość jest wybitnie wydrążona, a zwłaszcza błędnik, w którym pneumatyzacja występuje w postaci omówionych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność kości sitowej

  Blaszka oczodołowa jest zmienna pod względem wielkości i kształtu. Niska, wydłużona forma uważana jest za cechę pierwotną, ponieważ zbliżona jest do stosunków występujących u małp człekokształtnych. W braku kości łzowej blaszka oczodołowa może się łączyć bezpośrednio z wyrostkiem...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kości sitowej

  Kostnienie kości sitowej jako kości zastępczej odbywa się na podłożu chrząstki puszki nosowej i postępuje z trzech punktów, jednego dla blaszki pionowej i po jednym dla każdego błędnika. Wpierw kostnieją błędniki; proces ten rozpoczyna się w blaszkach oczodołowych między czwartym a piątym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błędnik sitowy

  Błędnik sitowy (labyrinthus ethmoidalis) Błędnik sitowy, prawy i lewy. stanowi główną część kości; ma on kształt wydłużonego sześcianu i łączy się w swych górnych częściach przyśrodkowo z brzegiem bocznym blaszki sitowej. Błędnik składa się z szeregu jamek kostnych o cienkich ściankach...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blaszka sitowa

  Blaszka sitowa leży poziomo, wypełnia ona całkowicie wrcięcie sitowe kości czołowej  wytwarzając wzdłuż przedniego brzegu i wzdłuż obu brzegów bocznych wcięcia część szwu czołowo-sitowego (sutura frontoethmoidalis). Blaszka sitowa na swej powierzchni górnej, skierowanej do dołu przedniego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /1 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieparzysta kość sitowa

  Nieparzysta kość sitowa (os ethmoidale; ethmos = sito) jest bardzo lekka, kształtu mniej więcej sześciennego.

  Tworzy ona dolne zamknięcie przedniego odcinka części mózgowej czaszki, jej główna część jednak sięga głęboko w obręb części twarzowej czaszki między oba oczodoły i bierze udział w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność kości ciemieniowej

  Podobnie jak na kości potylicznej, również na kości ciemieniowej może występować podział Najważniejszy jest podział na dwie części przez poziomy szew mię-dzyciemieniowy (sutura panetalis horizojitalis s. interparietalis') Ciągnie się on od szwu wieńcowego do węgłowego, oddzielając część...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kości ciemieniowej

  Kość ciemieniowa powstaje jako kość łącznotkankowa przeważnie z dwóch punktów kostnienia, górnego i dolnego, które występują w końcu drugiego miesiąca życia płodowego i bardzo wcześnie zlewają się z sobą. Od tych punktów, położonych w okolicy późniejszych guzów ciemieniowych, promieniście...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura kości ciemieniowej

  Kość ciemieniowa jako kość płaska zbudowana jest z dwóch warstw istoty zbitej i z warstwy śródkościa położonej między nimi. Kość staje się cieńsza w kierunku ku dołowi, grubsza zaś wzdłuż brzegu strzałkowego. Jako objaw zaniku starczego może występować bardzo znaczne ścieńczenie kości w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kości skroniowej

  Kość skroniowa jeszcze u noworodka uwidacznia swe powstanie z trzech zasadniczych części składowych, które odpowiadają części łuskowej, części bębenkowej i części skalistej; brak jeszcze właściwego wyrostka sutkowatego; poza tym otacza ona kosteczki słuchowe i łączy się z wyrostkiem...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /3 657

  praca w formacie txt

Do góry