Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ściana przyśrodkowa czaszki

  Ściana przyśrodkowa (paries medialis) jest ustawiona prawie strzałkowo. Składa się ona, idąc od przodu do tyłu: 1) z tylnego odcinka wyrostka czołowego szczęki, 2) z kości łzowej, 3) z blaszki oczodołowej kości sitowej i 4) z małej części powierzchni bocznej trzonu kości kii-nowej położonej do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściana dolna czaszki

  Ściana dolna (paries inferior), dno oczodołu, jest nieco skośnie skierowana do przodu, bocznie i ku dołowi. Jest ona utworzona głównie przez 1) powierzchnię oczodołową trzonu szczęki, poza tym 2) bocznie i z przodu przez część powierzchni oczodołowej kości jarzmowej, a przyśrodkowo z tyłu, na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściana górna czaszki

  Ściana górna (paries superior), strop oczodołu, jest nieco wklęsła i gładka, ustawiono poziomo; jest ona utworzona przez 1) część oczodołową kości Czołowej i 2) przez skrzydło mniejsze kości klinowej. Między obiema tymi kośćmi jest widoczna część szwu klinów o-czołowego (sutura...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oczodoły

  Oczodoły (orbitae) stanowią dwa czworościenne ostrosłupy, położone w górnej i przedniej części twarzy. Podstawy ich skierowane są do przodu i nieco bocznie, szczyty — ku tyłowi i przyśrodkowo, tak że długie osie oczodołów zbiegają się ku tyłowi powyżej siodła tureckiego, do przodu zaś...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia wewnętrzna podstawy czaszki

  Powierzchnię wewnętrzną podstawy czaszki dzielą dwie wystające krawędzie kostne na trzy doły: przedni, środkowy i tylny. Tylny brzeg skrzydeł mniejszych i przedni brzeg bruzdy skrzyżowania wzrokowego kości klinowej oddzielają dół przedni czaszki od dołu środkowego, ten zaś od dołu tylnego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia wewnętrzna sklepienia czaszki

  Powierzchnia wewnętrzna sklepienia jest wklęsła i ma różnego rodzaju wgłębienia i wyniosłości: 1) wyciski palczaste (impressiones digitatae) i łęki mózgowe (juga cerebralia*), wywołane przez zakręty i bruzdy mózgowe; występują tu one również, choć mniej silnie niż na powierzchni wewnętrznej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama części mózgowej czaszki

  Ściany jamy czaszki mózgowej (camirn cranii s. neurocranii*) są utworzone przez wszystkie osiem kości części mózgowej czaszki. Odróżniamy sklepienie czaszki (calvaria) oraz jej podstawę (basis); granicę między nimi tworzy umowna płaszczyzna pozioma, biegnąca przez gładziznę i przez kresy karkowe...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plastyczność stawu skroniowo-żuchwowego

  Ukształtowanie stawu skro-niowo-żuchwowego jest osobniczo bardzo zmienne i związane z budową uzębienia i rodzajem zwarcia. Zęby nie mają zdolności dostosowywania się, a więc rola ta musi przypadać stawowi skrońiowo-żuchwowemu; stanowi on też tę najbardziej plastyczną część układu, która...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /2 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanika stawu skroniowo-żuchwowego

  Ruchy stawu skroń iowo-żuchwowego są zależne od budowy stawu, od współpracy mięśni i od obu szeregów zębów. Ruchy w stawach prawym i lewym, odbywają się zawsze równocześnie, przy czym cztery komory obu stawów tworzą jeden zamknięty łańcuch stawowy. Człowiek, jako wszystkożerny, ma wielostronną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /3 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadła stawowe

  Odróżniamy trzy więzadła. Więzadło boczne (ligamentum lateraleI), mocne, trójkątne, wzmacnia torebkę stawową i biegnie skośnie od przodu i góry do tyłu i ku dołowi (ryc. 266). Rozpoczyna się ono bocznie szeroko na podstawie wyrostka jarzmowego kości skroniowej i zwężając się przyczepia do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 900

  praca w formacie txt

Do góry