Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Dół zażuchwowy

  Dół zażuchwowy (fossa retromandibularis*) jest to przestrzeń zawarta między gałęzią żuchwy a wyrostkiem sutkowatym. W głąb sięga aż do wyrostka rylcowatego i do bocznej ściany gardła. Zawiera on część ślinianki przyusznej; w przestrzeni tej nerw twarzowy dzieli się na obie swe gałęzie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dół podskroniowy

  Dół podskroniowy (fossa infratemporalis) leży z obu stron poniżej i przyśrodkowo od łuku jarzmowego; ku górze przedłuża się w dół skroniowy, ku tyłowi w dół zażuchwowy, ku dołowi przechodzi w przestrzeń przygardłową. Ściana górna jest utworzona przyśrodkowo przez powierzchnię podskroniową...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dół skroniowy

  Dół skroniowy (fossa temporalis), ograniczony od góry, od tyłu i częściowo od przodu kresą skroniową, leży obustronnie na powierzchni bocznej czaszki. Granicę dolną stanowi grzebień podskroniowy i brzeg dolny łuku jarzmowego; w tych miejscach dół skroniowy jest w znacznej części otwarty. Ściana...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama ustna

  Ze wszystkich jam czaszki jama ustna (ccwitas oris) jest w najmniejszym stopniu ograniczona częściami kostnymi. Ściany boczne właściwej jamy ustnej są ograniczone przez wyrostki zębodołowe szczęki, część zębodołową żuchwy i osadzone w nich zęby. Sklepienie jest utworzone przez podniebienie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatoki przynosowe

  Zatoki przynosowe (sinus paranasales), z którymi zapoznaliśmy się przy opisie odnośnych kości, powstają w odwrotnym kierunku niż małżowiny, tzn. jako wpuklenia błony śluzowej, które od jamy nosowej wrastają w otaczające kości. Od kości tych wzięły też swą nazwę. Pojemność wszystkich zatok...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /2 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżowiny nosowe

  Narząd powonienia u większości ssaków (z wyjątkiem form anosmatycznych, np. delfin), tak jak w ogóle u znacznej większości kręgowców, ma tendencję do powiększania swojej powierzchni węchowej. U form żyjących w wodzie jama nosowa służy wyłącznie zmysłowi powonienia, a konieczność wytworzenia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewód nosowy środkowy

  Przewód nosowy środkowy (meatus nasi medius), położony między małżowiną dolną a środkową, sięga od brzegu przedniego małżowiny środkowej aż do okolicy otworu klinowo-podniebiennego.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewód nosowy dolny

  Przewód nosowy dolny (meatus nasi inferior), położony między dolną i boczną ścianą jamy nosowej a małżowiną nosową dolną, jest najdłuższy i najobszerniejszy.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewód nosowy górny

  Przewód nosowy górny (meatus nasi superior), między małżowiną środkową a górną, jest najkrótszy oraz najwęższy i występuje tylko w części tylnej jamy nosowej. Tylne końce wszystkich trzech małżowin leżą mniej więcej pionowo nad sobą. Ku górze od małżowiny nosowej górnej (lub najwyższej)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściana boczna czaszki

  Ściana boczna (paries lateralis) jest ustawiona pionowo i skierowana skośnie bocznie i do przodu; jest ona utworzona przez powierzchnie oczodołowe 1) kości jarzmowej i 2) skrzydła większego kości klinowej. Obie te części połączone są szwem klinów o-jarzmowym (sutura sphenozygomatica), który u dołu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 729

  praca w formacie txt

Do góry