Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zmienność kości ramiennej

  Na szczególną uwagę zasługuje skręcenie części bliższej kości ramiennej (torsio humeri) w stosunku do osi bloczka, które odbywa się zarówno w rozwoju rodowym człowieka, jak i osobniczym. U niższych Naczelnych długa oś głowy kości ramiennej w stosunku do osi bloczka ustawiona jest mniej więcej pod...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /4 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kości ramiennej

  Kość ramienna kostnieje z ośmiu punktów, po jednym dla następujących części trzonu, głowy, guzka większego, guzka mniejszego, główki, bloczka i obu nadkłykci.

  Kostnienie rozpoczyna się mniej więcej w środku trzonu w siódmym tygodniu życia płodowego i szybko posuwa się ku obu końcom. TJ...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość ramienna

  Kość ramienna (humerus) jest najdłuższą i największą kością kończyny górnej. Składa się ona z części środkowej, czyli trzonu, i dwóch końców. Zarówno koniec bliższy, jak i dalszy tworzą główki dla stawów ramiennego i łokciowego.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność łopatki

  Cechą charakterystyczną łopatki człowieka jest jej znaczna długość. Pionowa postawa ciała i duża ruchomość kończyny górnej doprowadziły do silnego rozwoju mięśni obrotowych stawoi ramien-nego, które z kolei wywołały wydłużenie łopatki. Rówmież znaczna wysokość grzebienia łopatki jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój łopatki

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura łopatki

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrostek kruczy

  Wyrostek kruczy (processus coracoideus; koraks = kruk) rozpoczyna się na brzegu górnym między panewką stawową a wcięciem łopatki; jest on gruby, okrągławy i biegnie wpierw do przodu i ku górze, następnie zakrzywia się silnie haczykowato i kieruje bocznie, kończąc się tępym wierzchołkiem.

  Do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrostek barkowy

  Wyrostek barkowy (acromion; akros = punkt końcowy, omos = = bark) wystaje nad boczny kąt łopatki. Na jego brzegu przyśrodkowym, spłaszczonym w kierunku od góry ku dołowi, znajduje się mała powierzchnia stawowa dla połączenia z obojczykiem (facies articularis acromialis), na brzegu bocznym przyczepiają...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łopatka

  Łopatka (scapula) jest płaską, cienką, trójkątną kością, która przylega do ściany grzbietowej klatki piersiowej. Łopatka stanowi więc część tylną obręczy; kąt boczny wystaje nad klatkę piersiową, brzeg przyś-rodkowy ciągnie się od drugiego lub trzeciego do siódmego lub ósmego żebra...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność obojczyka

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 038

  praca w formacie txt

Do góry