Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kościec nadgarstka jako całość

  Rozpatrywany w swej całości nadgarstek ma kształt mniej więcej czworokątny; jego wymiary poprzeczne są znacznie większe od wymiarów pionowych. Szereg bliższy kości nadgarstka ma u góry jajowatą, silnie wypukłą powierzchnię stawową, utworzoną głównie przez kości łódeczkowatą i księżycowatą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /3 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość haczykowata

  Kość haczykowata (os hamatum). Kość haczykowata jest kształtu klinowatego. Podstawa klina jest skierowana ku dołowi, wierzchołek ku górze i bocznie. Oprócz kształtu klinowatego cechą charakterystyczną kości -jest haczykowaty wyrostek, odchodzący z powierzchni dłoniowej. Powierzchnia bliższa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość główkowata

  Kość główkowata (os capitatum). Kość główkowata jest największą kością nadgarstka i zajmuje w nim środkowe położenie. Część górna tworzy zaokrągloną głowę [caput*) która spoczywa w wyraźnym wrgłębieniu, utworzonym przez kość łódeczkowatą i księżycowa tą; część dolna (corpus*)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość czworoboczna mniejsza

  Kość czworoboczna mniejsza (os trapezoideum). Kość czworoboczna mniejsza jest najmniejszą kością szeregu dalszego. Odróżnić ją możemy po jej klinowatym kształcie; podstawa klina skierowana jest grzbietowo, ostrze stanowi powierzchnię dłoniową kości. Znajdują się na mej cztery powierzchnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość czworoboczna większa

  Kość czworoboczna większa (os trapezium). Z szeregu dalszego kości nadgarstka kość czworoboczna większa położona jest po stronie kości promieniowej między kością łódeczkowatą a I kością śródręcza. Odróżnić ją możemy po głębokiej bruździe na powierzchni dłoniowej. Powierzchnia bliższa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość grochowata

  Kość grochowata (os pisiforme). Kość grochowata różni się od innych kości nadgarstka swymi nieznacznymi rozmiarami oraz tym, że ma tylko jedną powierzchnię stawową. Kość ta, kształtu jajowatego, znajduje się w płaszczyźnie bardziej dłoniowo położonej od pozostałych kości nadgarstka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość trójgraniasta

  Kość trójgraniasta (os triąuetrum). Cechą charakterystyczną kości trójgraniastej jest jej kształt podobny do piramidy podstawą skierowanej ku górze i bocznie. Znajduje się ona po stronie łokciowej u góry nadgarstka. Powierzchnia bliższa łączy się w swej części bocznej z krążkiem stawowym, a...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość księżycowata

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość łódeczkowata

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadgarstek

  Nadgarstek (carpus) składa się z ośmiu kości (ossa carpi), ułożonych w dwa szeregi po cztery kości, jeden bliższy i jeden dalszy. W skład szeregu bliższego, licząc od strony kości promieniowej do łokciowej, wchodzą kości: łódeczkowata, księżycowata, trójgrania-sta i grochowata. Szereg dalszy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 116

  praca w formacie txt

Do góry