Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Rozwój kości kończyny dolnej

  Wszystkie kości kończyny dolnej kostnieją na podłożu chrzęstnym, przy czym kostnienie trzonów kości długich rozpoczyna się ochrzęstnie, innych składników — śródchrzęst-nie. Przekształcenie szkieletu chrzęstnego w szkielet kostny, tak samo jak na kończynie górnej, odbywa się w zasadzie w trzech...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /1 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw międzypałiczkowy kciuka

  Staw międzypałiczkowy kciuka (articulatio interphalangea pollicis) nie różni się od stawów pozostałych palców; jest to również staw czysto zawiasowy, w którym są możliwe ruchy zgięcia i prostowania. Zakres ruchów wynosi ok. 90°. Torebka stawowa i więzadła poboczne nie pozwalają na przegięcie ku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stawy międzypaliczkowe ręki

  Stawy międzypaliczkowe ręki (articulationes interphalangeae ma-nus) powstają przez połączenie podstawy każdego paliczka środkowego palców z głową każdego paliczka bliższego, jak również podstawy każdego paliczka dalszego z głową każdego paliczka środkowego. Palec I ma więc jeden staw tego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw śródręczno-paliczkowy kciuka

  Staw śródręczno-paliczkowy kciuka (articulatio metacarpophalan-gea potlicis). Staw śródręczno-paliczkowy albo podstawy kciuka w przeciwieństwie do pozostałych palców jest czystym stawem zawiasowym. Staw ten ze swą silnie spłaszczoną główką jest podobny pod względem budowy do stawów...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy w stawie nadgarstkowo-śródręcznym kciuka

  Ruchy kciuka w stawie nadgarstkowo-śródręcznym odbywają się w dwóch głównych kierunkach: oś jednego ruchu ustawiona jest w kierunku grzbiet o wo-dłonio wy m; w stosunku do niej odbywają się ruchy odwodzenia i przywodzenia kciuka (abductio et adductio). Oś druga biegnie w kierunku promieniowo-łokciowym;...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działanie mięśni nadgarstka

  Na ruchy stawów nadgarstka najsilniej działają zginacze; praca ich jest prawie równa pracy zginaczy w stawie łokciowym, gdy tymczasem działanie prostowników ręki wynosi tylko dwie piąte pracy zginaczy Mięśnie odwodzące w stronę promieniową i łokciową są znacznie słabsze, przy czym pierwsze są...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwodzenie promieniowe i łokciowe

  Ruchy odwodzenia ręki są złożone, ponieważ obrót obu szeregów kości nadgarstka nie odbywa się dokoła osi dłoniowo-grzbie-towej. lecz każdy szereg obraca się dokoła osi przebiegającej skośnie do wszystkich trzech głównych kierunków W ruchu odwodzenia promieniowego odby^ra się więc przesuwanie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy w stawie promieniowo-nadgarstkowym i śródnadgarstkowym

  W położeniu anatomicznym normalnym ręki osie palca III, kości główkowatej i przedramienia leżą na jednej prostej. W położeniu tym torebki stawowe na całym swym obwodzie są równomierne i słabo napięte. W ruchach ręki odróżniamy: 1) ruchy obrotowe, już przedtem opisane; odbywają się one w obu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia i nerwy stawów ręki

  Unaczynienie stawów nadgarstka stanowią sieci nadgarstka dłoniowa i grzbietowa, które leżą na torebkach stawowych. Sieć dłoniowa jest przeważnie słabsza; jest ona utworzona przez drobne gałązki nadgarstkowe tętnicy promieniowej i łokciowej, łuku dłoniowego głębokiego oraz tętnicy między...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadła międzynadgarstkowe dłoniowe

  Więzadeł między nadgarstkowych dłoniowych, grzbietowych i między kostnych (ligamenta intercarpea palmaria, dorsalia et interossea). Więzadła międzynadgarstkowe dłoniowe są to krótkie, płaskie, przeważnie poprzecznie lub słabo skośnie przebiegające pasma: te z nich. które biegną promieniście od...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 133

  praca w formacie txt

Do góry