Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Więzadło krzyżowo-kolcowe

  Więzadło krzyżowo-kolcowe (ligamentum sacrospinale) jest znacznie cieńsze niż poprzednie. Rozpoczyna się ono na brzegu bocznym części dolnej kości krzyżowej i na górnych kręgach guzicznych, biegnie bocznie do przodu od więzadła krzyżowo-guzowego i zwężając się przyczepia się do kolca...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło biodrowo-lędźwiowe

  Więzadło biodrowo-lędźwiowe (ligamentum iliolumbale) również wzmacnia staw krzyżowo-biodrowy. Stanowi ono mocne, płaskie pasmo włókniste rozpoczynające się na wyrostkach poprzecznych czwartego i piątego kręgu lędźwiowego; część włókien kieruje się stąd do tylnej części grzebienia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw krzyżowo-biodrowy

  Staw krzyżowo-biodrowy (articulatio sacroiliaca) jest stawem płaskim, utworzonym między stawowymi powierzchniami uchowatymi kości krzyżowej i kości biodrowej.

  Chrząstka stawowa jest znacznie grubsza na powierzchni uchowatej kości krzyżowej niż biodrowej. Na kości biodrowej występuje przeważnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otwór zasłoniony

  Otwór zasłoniony (foramen obturatum), dużych stosunkowo rozmiarów, kształtu trójkątnego lub owalnego jest ograniczony kością kulszo-wą i łonową. Brzegi jego są ostre z wyjątkiem górno-bocznego kąta, gdzie przebiega bruzda zasłonowa; do brzegów tych przyczepia się cienka, lecz mocna błona...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź dolna kości łonowej

  Gałąź dolna kości łonowej (ramus inferior ossis pubis) stanowi wąską i płaską część kości, która biegnie od przyśrodkowego końca gałęzi górnej ku dołowi oraz bocznie i łączy się z gałęzią kości kulszowej. Brzeg przyśrodkowy tej gałęzi jest odchylony nieco bocznie w kształcie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź górna kości łonowej

  Gałąź górna kości łonowej (ramus superior ossis pubis) odchodzi od trzonu i kieruje się do przodu, ku dołowi i przyśrodkowo, gdzie w płaszczyźnie pośrodkowej łączy się z kością strony przeciwległej; ma ona kształt mniej więcej trójściennego ostrosłupa, który ku przyśrodkowi zwęża się i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /2 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzon kości kulszowej

  Trzon kości kulszowej (corpus ossis ischii) tworzy nieco więcej niż dwie piąte panewki. Na swym brzegu przednio-dolnym, pod wcięciem panewki, na górnym brzegu otworu zasłonionego znajduje się często mały guzek zasłonowy tylny (tuberculum obturatorium poste-rius). Z brzegu tylnego trzonu sterczy ku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /2 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzebień biodrowy

  Grzebień biodrowy (crista iliaca) stanowi górny, zgrubiały brzeg talerza. Jest on wypukły ku górze i wygięty wr kształcie litery S: rozpoczyna się wystającym ku przodowi, tępym kolcem biodrowym g ó r n y m przedni m (spina iliaca anterior superior), a kończy się również tępym kolcem biodrowym tylnym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /1 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość biodrowa

  Kość biodrowa (os ilium, kość skrętu kiszek; eileos = skręt kiszek) stanowi największy odcinek kości miednicznej; składa się ona z dwóch części: trzonu i talerza; granica między nimi jest zaznaczona na stronie wewnętrznej kresą łukowatą (linea arcuata).

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość miedniczna

  Kość miedniczna (os coxae); prawa i lewa, jest największą i najszerszą kością szkieletu. Jest to szeroka, spłaszczona, nieregularna kość zwężona w części środkowej, a poszerzona ku górze i ku dołowi. Każda kość miedniczna składa się z trzech części, które dopiero u dorosłego tworzą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /1 343

  praca w formacie txt

Do góry