Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Krętarz większy

  Krętarz większy (trochanter major) jest dużą, nieregularną, czterościenną wyniosłością, skierowaną ku górze w przedłużeniu trzonu i położoną ku tyłowi i bocznie. Tępy wierzchołek znajduje się mniej więcej na poziomie środka głowy kości udowej; dzięki temu krętarz większy orientuje nas...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szyjka kości udowej

  Szyjka kości udowej (collum ossis femoris) łączy głowę z trzonem. Jest ona spłaszczona w kierunku od przodu ku tyłowi i nachylona w stosunku do trzonu; jej długa oś tworzy z osią trzonu kąt (kąt szyjko-wo-trzonowy), który przeciętnie wynosi u dorosłego 135°, a skala wahań 115—150°. W miejscu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głowa kości udowej

  Głowa kości udowej (caput ossis femoris), która obejmuje około trzech czwartych powierzchni kuli, jest pokryta chrząstką szklistą. Jest ona skierowana skośnie przyśrodkowo i ku górze; na części przyśrodkowej ma chropowate wgłębienie, dołek głowy (fovea capitis), do którego przyczepia się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość udowa

  Kość udowa (os femoris s. femur) jest najdłuższą i najmocniejszą kością szkieletu. Położenie jej w pionowej postawie ciała jest nieco skośne, gdyż górne końce obu kości, łącząc się z panewkami miednicy, są od siebie bardziej oddalone niż końce dolne, które w stawach kolanowych znacznie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pochylenie miednicy

  Pierwotnie panował pogląd, że płaszczyzna wejścia miednicy w pionowej postawie ciała ustawiona jest poziomo. Jeszcze na rycinach w dziele Wesaliusza miednica ma to poziome położenie, chociaż przypuszczalnie Leonardo da Vinci i Michał Anioł znali już położenie właściwe, które jednak dopiero...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /2 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice płciowe miednicy

  W miednicy żeńskiej talerze kości biodrowych są silnie bocznie rozstawione, u mężczyzn skierowane bardziej stromo Wzgórek jest bardziej płaski, u mężczyzn silniej wstępuje w obręb jamy miednicy; spojenie u kobiet jest niższe, a kąt podłonowy większy, jak również większa jest u kobiet...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asymetria i zwężenie miednicy

  Podobnie jak cały ustrój, również miednica wykazuje przeważnie stosunki asymetryczne. Dostrzegamy je czy to obserwując wejście miednicy, czy ustawienie spojenia w stosunku do płaszczyzny czołowej, czy położenie kości guzicznej. Guzek łonowy jednej strony jest zazwyczaj położony bardziej do przodu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyczuwalność miednicy

  Miednica kostna jest otoczona mięśniami i tkanką tłuszczową, tak że tylko niektóre jej części są wyczuwalne przez skórę. Jednym z ważniejszych punktów orientacyjnych miednicy na żywym jest k o 1 e c biodrowy przedni górny; jest on bardzo często widoczny, stale zaś wyczuwalny, idąc wzdłuż...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /1 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa miednicy

  Pierścień kostny utworzony przez kość krzyżową, guziczną i obie kości miedniczne obejmujemy wspólną nazwą miednicy (pelvis). Pierścień ten jest włączony między kręgi ruchome kręgosłupa, które dźwiga wraz z masą całego ciała, a kończyny dolne, na których spoczywa; jest on mocniejszy i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /1 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło pachwinowe

  Więzadło pachwinowe (ligamentum inguinale) występuje w postaci mocnego, okrągławego pasma łącznotkankowego, które biegnie od kolca biodrowego przedniego górnego do guzka łonowego. Daje się ono wyczuć poprzez skórę jako twarda listewka i widoczne jest z zewnątrz jako tzw. bruzda pachwinowa (sulcus...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /1 132

  praca w formacie txt

Do góry