Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Higiena w czasie ciąży

  Ogólne zachowanie ciężarnej musi odpowiadać jej psychomotorycznemu usposobieniu i jej aktualnemu stanowi. Ze względu na wielostronne przeobrażenia całego organizmu i wymaganą wysoką sprawność całego organizmu ciężarna potrzebuje więcej spokoju. Czas trwania wypoczynku jest mniej ważny, ważniejsze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /6 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRACA PORODOWA MACICY

  Występujące pod koniec ciąży odczuwalne skurcze macicy nazywamy skurczami przepowiadającymi; wystąpienie ich uwarunkowane jest zmniejszającą się w coraz większym stopniu produkcją hormonu ciałka żółtego wytwarzanego w łożysku, co zaczyna się od końca 8 miesiąca. Dopiero częstsze skurcze macicy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /2 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas trwania ciąży

  Normalna ciąża trwa przeciętnie 280 dni. Mniejsze odchylenia, do 10 dni w obydwie strony, są jeszcze uznawane jako prawidłowe, szczególnie przy wydłużonym lub skroconym cyklu miesiączkowym. Rozstrzygnięcie, czy mamy do czynienia z ciążą o czasie, przedwczesną lub przedłużoną (przenoszenie), opiera...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /2 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEBIEG PORODU

  Poród przebiega w 3 etapach:

  1. Okres rozwierania (I okres porodu) od początku rozwierania się ujścia zewnętrznego aż do pełnego rozwarcia ujścia. W tym czasie właśnie mięśnie macicy wykonują swoją zasadniczą pracę. Pod koniec okresu rozwierania (I okres porodu) zaczyna się retrakcja, która będzie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narząd rodny zewnętrzny

  Narząd rodny zewnętrzny znajduje się między fałdami obu ud; u dorosłej kobiety na sromie znajduje się owłosienie. Tworzą go wargi większe, które znajdują się od tyłu między wejściem do pochwy i schodzą się w kierunku do ujścia odbytu, gdzie łączą się następnie z kroczem. Między wargami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nietypowe zaburzenia miesiączkowania

  Do tej grupy zaburzeń należy hypermenorrhoea, jako zbyt obfite, jednak regularne krwawienie, krwawienie przed- i pomiesiączkowe, jako wynik stanów przekrwienia w obrębie narządów płciowych, występujące również przy zapaleniach, oraz niezbyt często krwawienia międzymiesią-czkowe. Będziemy zaliczać do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narząd rodny wewnętrzny

  Narząd rodny wewnętrzny składa się z pochwy, macicy, jajowodów i jajników, więzadeł i tkanki wypełniającej miednicę (ryc. 20).

  Pochwa łączy przedsionek pochwy z częścią pochwową macicy, która stożkowato sterczy do światła pochwy. Pochwa jest rurą mięśniowo-ścię-gnową pokrytą nabłonkiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /5 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBY NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ

  Z tej tak dużej liczby chorób wybierzemy te tylko, które mimo zakończenia leczenia (stan przewlekły) powodują dolegliwości w postaci bólów krzyża. Są to stany, w których obecność „pól chorobowych" wywiera pewien ogólny wpływ na cały ustrój i które nadają się do leczenia ciepłem i gimnastyką — będą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /4 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hormony i ich działanie

  Cykliczne zmiany w narządzie rodnym są regulowane przez hormony. Decydujące „kierowanie narządami*1 zależy od hormonów jajnika (estrogeny i hormon ciałka żółtego), które z kolei zależą zwrotnie od „nadrzędnych41 trzech hormonów przedniego płata przysadki mózgowej (gonadotropowych). Oprócz tego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPADNIĘCIE I PRZEMIESZCZENIE SIE NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ

  Opadnięcie narządów jamy brzusznej występuje przede wszystkim w późniejszych latach. Przyczyną tego stanu jest obniżenie się napięcia mięśni i aparatu podtrzymująco-zawieszającego narządów jamy brzusznej, mięśni dna miednicy ze znajdującymi się między nimi blaszkami powięziowymi. Czynnościowa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 832

  praca w formacie txt

Do góry