Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mechanika stawów skokowych

  W pionowej postawie ciała długa oś stopy, w położeniu prawidłowym, jest ustawiona prostopadle zarówno do poprzecznej osi bloczka kości skokowej, jak również do linii ciężkości kończyny dolnej. To prawidłowe położenie stopy jest równocześnie położeniem wyjściowym dla ruchów w stawach...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /3 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło rozdwojone

  Więzadło rozdwojone (ligamentum bifurcatum) rozpoczyna się w pobliżu brzegu przedniego powierzchni grzbietowej kości piętowej i dzieli się na dwie części biegnące rozbieznie Część silniejsza, przyśrodkową. idzie w głąb do tylnego bocznego kąta kości łódkowatej (ligamentum calcaneonariculare)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw skokowo-goleniowy

  Staw skokowo-goleniowy (articulatio talocruralis). czyli staw skokowy górny stanowi połączenie końców dalszych kości goleni z bloczkiem kości skokowej.

  Główkę stawową tworzy bloczek kości skokowej. Powierzchnia stawowa bloczka składa się z trzech części: górnej. przyśrodkowej i bocznej. Górna jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /3 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stawy stopy

  W skład stopy wchodzą następujące połączenia stawowe: 1) staw skokowo-goleniowy, łączący kości goleni ze stępem, 2) stawy między-stępowe: staw skokowo-piętowo-łódkowy, łączący kość skokową z kością piętową i łódkowatą, oraz stawy między pozostałymi kośćmi stępu, 3) stawy między...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona międzykostna goleni

  Błona międzykostna goleni (membrana interossea cruris) rozpięta jest między brzegami międzykostnymi kości piszczelowej i strzałki, zamykając przestrzeń międzykostną. Włókna biegną przeważnie skośnie ku dołowi od kości piszczelowej do strzałki, niektóre pasma w kierunku odwrotnym. Ku dołowi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw piszczelowo-strzałkowy

  Więzozrost (staw) piszczelowo-strzałkowy [syndesmosis (articulatio) tibiofibularisj stanowi połączenie między wcięciem strzałkowym dolnego końca kości piszczelowej a powierzchnią przyśrodkową dolnego końca strzałki. Obie zwrócone do siebie powierzchnie kostne czasem tylko w swej przedniej części...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działanie mięśni w stawie kolanowym

  Staw kolanowy ma tylko jeden istotny mięsień prostujący, mięsień czworogłowy uda, natomiast cały szereg mięśni zginających. Pomimo to może on wykonać pracę trzykrotnie większą od pracy zginaczy (142.8 : 45,7 kGm). Przewaga ta. charakterystyczna dla ustroju ludzkiego, tłumaczy się tym,.że w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /2 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy obrotowe w stawie kolanowym

  Ruchy obrotowe odbywają się w każdym położeniu stawu kolanowego z wyjątkiem krańcowego prostowania i zgięcia Wyłączenie składnika obrotowego w krańcowym położeniu wyprostowanym wzmaga statyczność wyprostowanej nogi podporowej i zabezpiecza ją w chwili największego obciążenia.

  Zakres ruchów...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /3 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy zgięcia i prostowania w stawie kolanowym

  Ruch zgięcia i prostowania odbywający się w stawie kolanowym jest kombinacją toczenia i ślizgania. W pierwszych stadiach zgięcia, mniej więcej do 20 . kość udowa toczy się po kości piszczelowej podobnie jak koło wozu po zienn. Dalszemu ruchowi toczenia przeszkadzają jednak więzadła krzyżowe...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /2 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanika stawu kolanowego

  Staw kolanowy jest odmianą stawu zawiasowego („staw zawiasowy zmodyfikowany ) Jego położeniem prawidłowym jest pozycja wyprostowana; wówczas części tylne torebki są napięte Najmniej napięta jest ona w pozycji pośredniej, przy kolanie zgiętym o 25c, kiedy to wszystkie części torebki stawowej są...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /874

  praca w formacie txt

Do góry