Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień płatowaty szyi

  M. płatowaty szyi (m. splenius cervicis) rozpoczyna się w przedłużeniu poprzedniego krótkim, płaskim ścięgnem na wyrostkach kolczystych i więzadle nadkolcowym trzeciego do piątego kręgu piersiowego i kończy się dwoma — trzema wiązkami na guzkach tylnych wyrostków poprzecznych dwóch — trzech górnych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień płatowaty głowy

  M. płatowaty głowy (m. splenius capitis). Rozpoczyna się on krótkim i płaskim ścięgnem na więzadle karkowym na wysokości trzeciego do siódmego kręgu szyjnego oraz na wyrostkach kolczystych i więzadle nadkolcowym pierwszego i drugiego kręgu piersiowego. Stąd włókna biegną nieco zbieżnie ku górze...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień zębaty tylny dolny

  M. zębaty tylny dolny (m. serratus posterior inferior) leży w dolnej części grzbietu, przykryty m. najszerszym grzbietu i częściowo m. czworobocznym. Rozpoczyna się on od blaszki tylnej powięzi piersiowo-lędźwiowej na wysokości dziesiątego do dwunastego kręgu piersiowego i pierwszego — drugiego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień zębaty tylny górny

  M. zębaty tylny górny (m. serratus posterior superior) jest położony w górnej części grzbietu i przykryty m. równoległobocznym. Rozpoczyna się on płaskim, cienkim, szerokim ścięgnem od dolnej części więzadła karkowego i od wyrostków kolczystych szóstego i siódmego kręgu szyjnego oraz pierwszego i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dźwigacz łopatki

  Dźwigacz łopatki (m. levator scapulae) ma kształt wydłużonego trójkąta; jest on położony na bocznej powierzchni szyi między górnym kątem łopatki a górną połową kręgu szyjnego.

  Przyczepy. Rozpoczyna się on zwykle czterema wiązkami na guzkach tylnych wyrostków poprzecznych pierwszego do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień równoległoboczny

  M. równoległoboczny (m. rhomboideus) jest mięśniem szerokim, czworokątnym i cienkim, o przeważnie równoległym przebiegu włókien; jest on położony w dolnej części karku i górnej części grzbietu.

  Przyczepy. Początek mięśnia przyczepia się cienką blaszką ścięgnistą do dolnego odcinka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień najszerszy grzbietu

  M. najszerszy grzbietu (m. latissimus dorsi) jest położony w dolnej okolicy grzbietu i bocznej — klatki piersiowej; jest cienki i płaski jak m. czworoboczny. Ma on największą powierzchnię ze wszystkich mięśni; ustępują mu m. czworoboczny i m. skośny zewnętrzny brzucha, . z kolei największe po nim...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień czworoboczny

  M. czworoboczny (m. trapezius; trapeza = stół; dawna nazwa m. mensalis = m. stołowy) jest mięśniem wybitnie płaskim, szerokim, trójkątnym; prawy i lewy razem mają kształt rombu, przypominając kaptur mnisi, stąd dawna nazwa — m. kapturowy (m. cucullaris; cucul-lus = kaptur mnisi). Jest on położony w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /3 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchowne mięśnie grzbietu

  Grupa powierzchownych mięśni grzbietu dzieli się na dwie podgrupy: na mięśnie kolcowo-ramienne (mm. spinohumerales*)% zdążające do kończyny górnej i układające się w dwie warstwy (mm. czworoboczny, najszerszy grzbietu, równoległoboczny, dźwigacz łopatki), i na mięśnie kolcowo-żebrowe (mm...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘŚNIE GRZBIETU

  Rozróżniamy dwie wielkie grupy mięśni grzbietu, położone jedna na drugiej, różniące się budową i pochodzeniem. W głębi znajdują się właściwe mięśnie grzbietu, rozciągające się obustronnie wzdłuż linii pośrodkowej od kości krzyżowej do potylicy. Na niej spoczywają mięśnie należące...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 044

  praca w formacie txt

Do góry