Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień skośny górny głowy

  M. skośny górny głowy (m. obliąuus capitis superior) stanowi przypuszczalnie najwyższy tylny mięsień międzypoprzeczny szyi między kręgiem szczytowym a kością potyliczną i jako taki należy do pasma bocznego, natomiast trzy następne grzbietowe mięśnie podpotyliczne pochodzą z pasma...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie dźwigacze żeber

  Mm. dźwigacze żeber (mm. levatores costarum) są to płaskie, trójkątne, cienkie i małe mięśnie w liczbie dwunastu z każdej strony, położone do tyłu od stawów żebrowo-poprzecznych i przykryte m. najdłuższym. Mięśnie te, jako pochodne mm. międzyżebrowych (p. dalej), przesunęły swój przyczep...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień krzyzowo-guziczny przedni

  M. krzyzowo-guziczny przedni (m. sacrococcygeus ventralis) należy do tej samej grupy mięśni, co mm. międzypoprzeczne boczne. Jest to mięsień parzysty, szczątkowy, niestale występujący. Pochodzi od m. obniżającego ogon (m. depressor caudae) niższych ssaków mięśnie dna miednicy). Rozpoczyna się on na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie międzypoprzeczne

  Mm. międzypoprzeczne (mm. intertransversarii) zachowały się w części kręgosłupa w odcinku szyjnym i lędźwiowym, w tych samych okolicach więc, co mm. międzykolcowe. Łączą one dwa sąsiednie wyrostki poprzeczne lub ich odpowiedniki. W okolicy szyjnej i lędźwiowej występują jako mięśnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień krzyżowo-guziczny tylny

  M. krzyżowo-guziczny tylny (m. sacrococcygeus dorsalis), parzysty, stanowi pozostałość mm. międzykolcowych między kością krzyżową a guziczną; u człowieka występuje on w szczątkowej postaci nielicznych pęczków pierwotnych segmentalnych mięśni ogona niższych ssaków i częściowo jest przykryty...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie międzykolcowe

  Mm. międzykolcowe (mm. interspinales) należą do pasma przyśrodkowego właściwych mięśni grzbietu. Występują one między wszystkimi kręgami części szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa, łącząc sąsiadujące z sobą wierzchołki wyrostków kolczystych. Posiadają one stosunkowo dużą siłę, ponieważ...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krótkie mięśnie grzbietu

  Krótkie mięśnie grzbietu zachowały swą pierwotną budowę metame-ryczną; są one rozpięte między dwoma sąsiednimi kręgami i w różnych częściach kręgosłupa rozwinięte są tym silniej, im większa jest ruchomość danej części. Do grupy tej zaliczamy nie tylko właściwe mięśnie grzbietu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie skręcające

  Mm. skręcające (mm. rotatores) są krótkie, ze względów klasyfikacyjnych umieściliśmy je jednak w grupie pięciu mięśni długich. Tworzą one najgłębszą warstwę układu poprzeczno-kolcowego całkowicie przykryte przez m. wielodzielny; biegną od kości krzyżowej do drugiego kręgu szyjnego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień wielodzielny

  M. wielodzielny (m. multifidus) biegnie wzdłuż całego prawie kręgosłupa, od kości krzyżowej do kręgu obrotowego. Od m. półkolcowego, który go pokrywa, różni się mniej stromym przebiegiem, gdyż włókna jego mijają tylko dwa do czterech kręgów. Najsilniej jest on rozwinięty w okolicy lędźwiowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień półkolcowy głowy

  M. półkolcowy głowy(m.semispinalis capitis) jest płaski, gruby, podługowato czworokątny. Położony jest obustronnie obok więzadła karkowego, granicząc do przodu z m. półkolcowym szyi i mm. podpo-tylicznymi, bocznie z m. najdłuższym głowy, do tyłu z mm. płatowatym i czworobocznym. Rozpoczyna się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 052

  praca w formacie txt

Do góry