Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień zębaty przedni

  M. zębaty przedni (m. serratus anterior) jest mięśniem płaskim, czworokątnym, położonym na ścianie bocznej klatki piersiowej. Jest on jednym z największych mięśni ciała, chociaż z powodu swego ukrytego położenia nie robi tego wrażenia.

  M. zębaty przedni rozpoczyna się przeważnie dziesięcioma...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /3 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień podobojczykowy

  M. podobojczykowy (m. subclavius) jest to mały, wrzecionowaty mięsień rozpięty między pierwszym żebrem a obojczykiem poprzecznie do długiej osi ciała.

  Przyczepy. Rozpoczyna się on silnym ścięgnem na powierzchni górnej pierwszego żebra na granicy kostno-chrzęstnej, bocznie od więzadła...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień piersiowy mniejszy

  M. piersiowy mniejszy (m. pectoralis minor) jest mięśniem płaskim, kształtu wydłużonego trójkąta. Jest on położony na powierzchni przedniej klatki piersiowej i przykryty m. piersiowym większym.

  Przyczepy. Rozpoczyna się on trzema lub czterema wiązkami na powierzchni zewnętrznej końcówr przednich...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójkąt naramienno-piersiowy

  Trójkąt naramienno-piersiowy (trigonum deltoideopectorale*). Między m. piersiowym większym a m. naramiennym znajduje się bruzda naramienn o-piersiowa (snlcus deltoideopectoralis*), w której biegnie żyła odpromieniowa (v. cephalica). Bruzda ta przedłuża się w kierunku dalszym w bruzdę boczną m...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień piersiowy większy

  M. piersiowy większy (ra. pectoralis major), najbardziej powierzchowny z omawianej grupy, jest szeroki, mniej więcej trójkątny, położony w części przedniej klatki piersiowej.

  Przyczepy. Mięsień piersiowy większy rozpoczyna się trzema częściami. Górna, część obojczykowa (pars clavicularis)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie klatki piersiowej

  Mięśnie klatki piersiowej są to pochodne mięśniówki brzusznej tułowia, unerwione przez gałęzie przednie nerwów rdzeniowych. Tworzą one trzy odrębne zespoły: 1) mięśnie powierzchowne, przyczepiające się do kośćca okolicy barku i ramienia, 2) mięśnie głębokie, stanowiące właściwe mięśnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blaszka przednia albo głęboka

  Blaszka przednia albo głęboka (lamina profunda*) jest cieńsza od tylnej, leży do przodu od m. krzyżowo-grzbietowego, a do tyłu od m. czworobocznego lędźwi i m. lędźwiowego większego. Rozpięta jest tylko na przestrzeni od dwunastego żebra do grzebienia biodrowego, do których się przyczepia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź karku

  Powięź karku (fascia nuchae) jest cienką łącznotkankową błoną położoną bezpośrednio pod m. czworobocznym i m. równoległobocznym. Rozpoczyna się na powierzchni dolnej łuski potylicznej i pokrywa mm. płatowate i m. półkolcowy głowy. Przyśrodkowo łączy się z więzadłem karkowym, do przodu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień skośny dolny głowy

  M. skośny dolny głowy (ra. obliąuus capitis inferior), płaski i podłu-gowaty, położony jest bezpośrednio na kręgach. Rozpoczyna się na wyrostku kolczystym kręgu obrotowego, skąd włókna jego biegną ku bokowi oraz ku górze i kończą się na wyrostku poprzecznym kręgu szczytowego. Również i ten...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień prosty tylny większy głowy

  M. prosty tylny większy głowy (m. rectus capitis posterior major) jest to mięsień płaski, podługowatotrójkątny, położony bezpośrednio na kręgach. Rozpoczyna się na wyrostku kolczystym kręgu obrotowego, skąd włókna jego biegną nieco rozbieżnie ku górze oraz do boku, i kończy się poniżej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /774

  praca w formacie txt

Do góry