Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień łopatkowo-gnykowy

  M. łopatkowo-gnykowy (ra. omohyoideus) powstał z części bocznej m. mostkowo-gnykowego, której początek przesunął się bocznie aż na łopatkę (omoplata; omos = bark, plate = blaszka). Jest to mięsień spłaszczony, długi i cienki, rozpięty między łopatką a kością gnykową. W części środkowej ma...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy

  M. mostkowo-obojczykowo-sutkowy (m. sternocleidomastoideus) jest silnym mięśniem, przebiegającym skośnie na stronie bocznej szyi od tyłu i góry ku przodowi i ku dołowi, śrubowato ją obejmując. Silny rozwój mięśnia, jego kształt i przebieg są swoiste dla człowieka z jego pionową postawą ciała i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /2 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  M. szeroki szyi - odmiany

  M. szeroki szyi jest pozostałością mięśniówki skórnej, która u wielu ssaków (np. koń, pies) jest silnie rozwinięta na całym tułowiu; nosi ona u nich nazwę pod-ściółki mięśniowej (panniculus carnosus*) i stanowi narząd ochronny skóry. Słabe ślady tej błony mięśniowej poza m. szerokim...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /2 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień szeroki szyi

  M. szeroki szyi (platysma; platys = płaski, szeroki) jest położony w okolicy przedniej i bocznej szyi, pod skórą, na m. mostkowo-obojczy-kowc-sutkowym; stanowi on czworoboczną, szeroką, bardzo cienką warstwę mięśniową, która ciągnie się z górnej części klatki piersiowej na dolną część twarzy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie mięśni szyi

  Pod względem położenia mięśnie szyi możemy podzielić na trzy główne grupy: powierzchowną, środkową i głęboką. W skład pierwszej wchodzą m. szeroki szyi i pod nim leżący m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy; mięśnie grupy środkowej są wszystkie w związku z kością gnykową, a mięśnie grupy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie nadgnykowe

  Mięśnie nadgnykowe leżą między kością gnykową a żuchwą; powstały one częściowo z mięśni pierwszego łuku skrzelowego, częściowo zaś z drugiego. Pierwsze tworzą dno jamy ustnej (m. żuchwowo-gnykowy i brzusiec przedni m. dwubrzuścowego); unerwione są one, tak jak wszystkie mięśnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie podgnykowe

  Trzecią gnipę mięśni pochodzących z wyrostków brzusznych miotomów tworzą mięśnie, które biegną w przedłużeniu układu m. prostego brzucha i są jego odpowiednikiem. Grupa ta składa się z pięciu jednostek (mm. łopatkowo-gnykowy. mostkowo-gnykowy, mostkowo-tarczowy, tarczowo-gnykowy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie przedkręgowe

  Drugą grupę mięśni szyi tworzą tzw. mięśnie przedkręgowe (m. prosty przedni głowy, m. długi szyi, m. długi głowy). Wyrostki brzuszne miotomów wraz z zanikiem żeber na szyi kierują się na powierzchnię przednią kręgosłupa w odcinku szyjnym i przesuwają się równocześnie na trzony trzech...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa mięśni pochyłych

  Grupa mięśni pochyłych (przedni, środkowy, tylny), stanowiących przedłużenie mięśni międzyżebrowych powyżej klatki piersiowej. Powstają one z szeregu segmentów przypuszczalnie warstwy zewnętrznej przednio-bocznej ściany ciała, które zlewają się z sobą wraz z zanikiem odpowiednich żeber...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie szyi - uwagi ogólne

  Mięśnie szyi układają się symetrycznie dokoła kręgosłupa. Z mięśniami położonymi do tyłu od kręgosłupa zapoznaliśmy się poprzednio; tworzą one mięśnie karku. Pozostałe mięśnie, położone z prawej i lewej strony kręgosłupa i do przodu od niego, stanowią mięśnie szyi w ścisłym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /800

  praca w formacie txt

Do góry