Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień potyliczno-czołowy

  M. potyliczno-czołowy (ra. occipitofrontalis). Brzusiec potyliczny (venter occipitalis) jest mięśniem parzystym, kształtu czworobocznego; jest on bardzo cienki, położony w części tylnej głowy tuż pod skórą. Rozpoczyna się on na bocznych dwóch trzecich częściach kresy karkowej najwyższej i zachodzi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie wyrazowe głowy

  Mięśnie wyrazowe twarzy występują przeważnie w postaci cienkich blaszek mięśniowych lub pęczków, które okrężnie jako zwieracze lub promienisto jako rozwieracze układają się dokoła otworów skóry twarzy. Mięśnie te wykonują różne czynności, jak np. mruganie, otwieranie, zamykanie czy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /3 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie głowy

  Mięśnie głowy w zasadzie należą do układu trzewnego. Tylko mięśnie języka i mięśnie gałki ocznej należą do układu somatycznego. Mięśnie języka rozwijają się z wyrostków brzusznych miotomów potylicznych, które przesunęły się na szkielet trzewny; są one unerwione przez nerw podjęzykowy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /4 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójkąt łopatkowo-czworoboczny

  Trójkąt łopatkowo-czworoboczny (tngonum omotrapezoideum), ograniczony przez m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy. m. czworoboczny i brzusiec dolny m. łopatkowo-gnykowego, jest przykryty blaszką powierzchowną powięzi szyi Dno trójkąta tworzy m. płatowaty, dźwigacz łopatki i mm. pochyłe. Główną jego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójkąt łopatkowo-obojczykowy

  Trójkąt łopatkowo-obojczykowy (trigonum omoclaviculare) stanowi dno dołu nadobojczykowego większego (fossa supraclavicularis major); jest on ograniczony dolnym brzuścem m. łopatkowo-gnykowego, brzegiem bocznym dolnego odcinka m. mostkowo-obpjczykowo-sutkowego i obojczykiem; jest on przykryty blaszką...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójkąt tarczowy

  Trójkąt tarczowy (trigonum thyroideum), położony między m. mostkowo-gnykowym. górnym brzuścem m. łopatkowo-gnykowego i brzegiem przednim m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego, jest zamknięty blaszką powierzchowną i przedtchawiczą powięzi szyi. Główną jego zawartość stanowi część boczna tarczycy i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójkąt tętnicy szyjnej

  Trójkąt tętnicy szyjnej (trigonum caroticum) jest ograniczony brzegiem przednim m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego. brzuścem górnym m. łopatkowo-gnykowego i brzuścem tylnym m. dwubrzuścowego. Jest on zamknięty blaszką powierzchowną powięzi szyi. W trójkącie tym następuje podział t. szyjnej wspólnej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójkąt podżuchwowy

  Trójkąt podżuchwowy (trigonum submandibulare) stanowi obustronnie część górną trójkąta przedniego szyi; jest on ograniczony przez oba brzuśce m. dwubrzuścowego i od góry przez brzeg dolny żuchwy. Dno trójkąta stanowią: z przodu m. żuchwowo-gnyko-wy, z tyłu m. gnykowo-językowy. Trójkąt ten...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestrzeń przedkręgowa

  Przestrzeń przedkręgowa (spatium prevertebrale) stanowi najgłębiej położoną przestrzeń łącznotkankową, znajdującą się między blaszką przedkręgową powięzi szyi a powierzchnią przednią kręgosłupa w odcinku szyjnym. Ta komora kostno-włóknista rozpoczyna się na przednim łuku kręgu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestrzeń środkowa szyi

  Przestrzeń środkowa szyi (spatium colli medium*). Druga, praktycznie bardzo ważna przestrzeń, łącznotkankowa przestrzeń środkowa szyi, znajduje się poniżej kości gnyko-wej między blaszką przedtchawiczą i przedkręgową. Przestrzeń ta zawiera: 1) krtań z tchawicą, do tyłu od nich 2) gardło i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 262

  praca w formacie txt

Do góry