Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Powięź pachowa

  Powięź pachowa (fascia axillaris). Stanowi ona przedłużenie powięzi piersiowej, która z bocznego brzegu tego mięśnia w jego dolnej części przerzuca się na brzeg przedni m. najszerszego grzbietu. Tworzy ona podstawę jamy pachowej. Powięź pachowa jest wzmocniona dwoma silnymi, łukowatymi pasmami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź podłopatkowa

  Powięź podłopatkowa (fascia subscapulańs). Powierzchnia przednia m. podłopatkowego jest przykryta bardzo cienką powięzią. Do boku łączy się ona z powięzią pokrywającą m. kruczo-ramienny. Powięź ta wraz z dołem podłopatkowym ogranicza komorę kostno-włóknistą dla m. podłopatkowego. Tak samo...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź podgrzebieniowa

  Powięź podgrzebieniowa (fascia infraspinata). Łącznie z dołem podgrzebieniowym powięź podgrzebieniowa. analogicznie do poprzedniej, wytwarza zamkniętą komorę kostno-włóknistą. Tak jak powięź nadgrzebicniowa jest ona bardzo mocna i odporna. Przyczepia się dokoła dołu podgrzebieniowego i przykrywa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź nadgrzebicniowa

  Powięź nadgrzebicniowa (fascia supraspitiata). Powięź ta pokrywa m. nadgrzebieniowy i przyczepia się dokoła dołu nadgrzebieniowego. Jest to powięź na ogół bardzo mocna i odporna w części przyśrodkowej; w kierunku bocznym stopniowo staje się cieńsza i gubi się wreszcie pod sklepieniem kostnym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź naramienna

  Powięź naramienna (fascia deltoidea). M. naramienny jest pokryty na obu swych powierzchniach cienką powięzią. Powięź ta przyczepia się u góry do kości wzdłuż przyczepów m. naramiennego, poza tym łączy się z powięziami sąsiednich mięśni.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień podłopatkowy

  M. podłopatkowy (m. subscapularis). Jest to mięsień szeroki, płaski, gruby, kształtu trójkątnego, sięgający od dołu podłopatkowego do końca bliższego kości ramiennej.

  Mięsień rozpoczyna się na powierzchni żebrowej łopatki i na powięzi podłopatkowej. Włókna biegną zbieżnie ku górze oraz do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień obły większy

  M. obły większy (m. teres major). Jest to mięsień nieco spłaszczony, czworokątny, silny i gruby, rozpięty między kątem dolnym łopatki a górną częścią trzonu kości ramiennej.

  M. obły większy rozpoczyna się na powierzchni grzbietowej dolnego kąta łopatki; poza tym włókna jego odchodzą od...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień obły mniejszy

  M. obły mniejszy (m. teres minor). Jest to mięsień mały, walcowaty, biegnący wzdłuż brzegu dolnego m. podgrzebieniowego.

  Mięsień ten rozpoczyna się na powierzchni grzbietowej brzegu bocznego łopatki, sięgając do jej szyjki, od powięzi podgrzebieniowej oraz przeważnie również od przegrody...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień podgrzebieniowy

  M. podgrzebieniowy (ra. iiifraspincitus). Jest to mięsień spłaszczony, kształtu trójkątnego, wierzchołek leży na końcu bliższym kości ramiennej.

  Mięsień ten rozpoczyna się na dwóch trzecich częściach przyśrodkowych dołu podgrzebieniowego, na powięzi pokrywającej mięsień i przeważnie na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień nadgrzebieniowy

  M. nadgrzebieniowy (ra. supraspinatus). Mięsień ten, położony w dole nadgrzebieniowym łopatki, kształtu trójkątnego, biegnie od tego dołu do końca bliższego kości ramiennej.

  M. nadgrzebieniowy rozpoczyna się w dole nadgrzebieniowym i na powięzi nadgrzebieniowej. Włókna biegną zbieżnie do boku i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 561

  praca w formacie txt

Do góry