Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień zginacz długi kciuka

  M. zginacz długi kciuka (m. flexor pollicis longus) jest położony bocznie od poprzedniego i stanowi wraz z nim trzecią warstwę zginaczy przedramienia. Jest on rozpięty między kością promieniową a dalszym paliczkiem kciuka.

  Mięsień ten rozpoczyna się na powierzchni przedniej kości promieniowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień zginacz głęboki palców

  M. zginacz głęboki palców (m. flexor digitorum profundus) stanowi część łokciową trzeciej warstwy przedniej grupy mięśnia przedramienia. Tak jak poprzedni, jest to mięsień szeroki, który biegnie z górnej połowy przedramienia do dalszych paliczków czterech ostatnich palców.

  Mięsień rozpoczyna się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /3 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień zginacz powierzchowny palców

  M. zginacz powierzchowny palców (ra. flexor digitorium superficialis) stanowi głębszą, drugą warstwę przednich mięśni przedramienia, położoną pod czterema poprzednimi mięśniami. Jest to mięsień spłaszczony, szeroki, który czterema oddzielnymi ścięgnami kieruje się do czterech ostatnich palców...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /4 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka

  M. zginacz łokciowy nadgarstka (ra. flexor carpi ulnaris) jest położony po stronie łokciowej od poprzedniego, w najbardziej przyśrodkowej części przedramienia. Biegnie on od łokcia do nadgarstka.

  Mięsień ten ma dwie głowy. Głowa ramienna (caput humerale) rozpoczyna się na nadkłykciu przyśrodkowym i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień dłoniowy długi

  ML dłoniowy długi (ra. palmaris longus) jest mięśniem wąskim, wrzecionowatym, położonym po stronie łokciowej poprzedniego; bardzo często nie występuje; biegnie od nadkłykcia przyśrodkowego do troczka zginaczy.

  Mięsień ten rozpoczyna się na nadkłykciu przyśrodkowym i powięzi przedramienia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień zginacz promieniowy nadgarstka

  M. zginacz promieniowy nadgarstka (m. flexor carpi radialis), położony przyśrodkowo od poprzedniego, jest mięśniem wydłużonym, wrzecionowatym, w swej części górnej jest on mięśniowy, w dolnej — ścięgnisty; biegnie skośnie od nadkłykcia przyśrodkowego do II kości śródręcza.

  Mięsień...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /3 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień nawrotny obły

  M. nawrotny obły (ra. pronator teres) jest położony powierzchownie i najbardziej bocznie z mięśni pierwszej warstwy. Biegnie on skośnie od nadkłykcia przyśrodkowego do kości promieniowej.

  Mięsień ten ma dwie głowy. Głowa ram i en na (caput humerale) rozpoczyna się na przegrodzie międzymięśniowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /3 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa przednia mięśni przedramienia

  Grupa przednia jest to przeważnie grupa zginaczy, silniejsza od obu pozostałych. Składa się ona z ośmiu mięśni ułożonych w cztery warstwy. Warstwę pierwszą tworzą cztery mięśnie położone powierzchownie: nawrotny obły, zginacz promieniowy nadgarstka, dłoniowy długi i zginacz łokciowy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie przedramienia

  Obwód przedramienia jest największy w części bliższej, tutaj bowiem leżą przeważnie brzuśce mięśni; w kierunku dalszym masa mięśniowa stopniowo zmniejsza się i poszczególne mięśnie przechodzą w ścięgna, które nad stawami ręki biegną do śródręcza lub nad stawami palców dalej, aż do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź ramienia

  Skóra ramienia łączy się luźno z powięzią i jest przesuwalna na swym podłożu. Powięź ramienia (fascia brachii) po stronie zginaczy stanowi przedłużenie powięzi pachowej, po stronie prostowników — przedłużenie powięzi naramiennej. Jest to mocna, włóknista powięź, która jak mankietem obejmuje...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 729

  praca w formacie txt

Do góry