Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Znieczulenie przy zakładaniu protezy

  Preparowanie zębów z żywą miazgą pod wkłady, licówki, korony i mosty związane jest z koniecznością eliminowania, towarzyszącego tym zabiegom bólu. Powszechnie znane są metody znieczulenia przewodowego i nasięko-wego, polecane w różnego rodzaju zabiegach w zakresie jamy ustnej i zębów (ryc. 6,7). Opis...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /3 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przenoszenie obciążeń okluzyjnych

  Przenoszenie obciążeń okluzyjnych na wyrostek zębodołowy wyłącznie za pośrednictwem ozębnej zębów filarowych jest kolejną cechą wyróżniającą protezy stałe z grupy innych protez zębowych. W związku z tym protezy stałe zalicza się do tzw. protez ozębnowych, nie osiadających. Ten sposób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólne zasady preparowania zębów filarowych pod protezy stałe

  Zadaniem stałych uzupełnień protetycznych jest nie tylko odbudowanie utraconych struktur zęba, ale również zabezpieczenie pozostałych jeszcze tkanek przed ich dalszą degradacją. Technika preparacji twardych tkanek zębów zależy od rodzaju planowanej konstrukcji protetycznej, to też szczegółowa procedura...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /15 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozległość i zasięg konstrukcji

  Protezy ruchome mają rozbudowaną konstrukcję w postaci trzonu, płyty, łączników, (łuków, przerzutów) itp., toteż zajmują stosunkowo rozległy teren pola protetycznego. Natomiast pole protetyczne protezy stałej obejmuje zęby filarowe, a w przypadku mostów nieznaczny odcinek wyrostka zębodołowego w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobieranie wycisków zębów - techniki zabiegowe

  Wycisk będący negatywem pola protetycznego powinien obejmować całe łuki zębowe niezależnie od zasięgu uzupełnienia (korony pojedyncze wkłady, czy rozległy' most). Powinien nadto precyzyjnie odtwarzać okolicę poddziąsłową z uwidocznieniem granicy szlifowania, tj. schodzić nieco poniżej tej granicy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /10 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy bioczynnościowe i zakres wskazań do stosowania stałych uzupełnień zębowych

  Stosowanie stałych uzupełnień protetycznych obejmuje współcześnie szeroki zakres przypadków protetycznych i leczenia następstw wielu jednostek chorobowych, np: próchnicy zębów, periodontopatii, abrazji patologicznej, wrodzonego niedorozwoju twardych tkanek zębów, braku zawiązków zębowych, zewnętrznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /12 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protezy stałe tymczasowe

  Tymczasowe protezy stałe (korony mosty, wkłady), mają z klinicznego punktu widzenia, spełniać następujące zadania:

  -    chronić oszlifowane kikuty filarowe,

  -    utrzymywać stałą ich pozycję z zachowaniem wysokości zwarciowej,

  -    zapewniać estetykę twarzy oraz

  -    odpowiedni poziom funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /4 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad i badanie kierunkowe pod kątem stosowania protez stałych

  W każdej specjalności medycyny praktycznej wywiad i badanie jest podstawą diagnostyki i planowania leczenia. Kwalifikacja do stosowania protez stałych jako protez ozębnowych, wymaga wnikliwej analizy warunków klinicznych podłoża protetycznego ze szczególnym uwzględnieniem: zakresu i rozmieszczenia braków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /8 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKOWY OKRES POŁOGOWY

  Rozpoczyna się od 3 tygodnia i kończy się z chwilą zakończenia procesów wstecznych w obrębie narządów rodnych. Macica na początku tego okresu jest jeszcze wielkości pięści, dno macicy jest już albo w ogóle, albo tylko nieznacznie wyczuwalne nad spojeniem. Macica przemieszcza się do tyłu, ponieważ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PÓŹNY OKRES POŁOGOWY

  Rozpoczyna się u kobiet nie karmiących ok. 6 tygodni po porodzie, u kobiet karmiących ok. 6 tygodni od zaprzestania karmienia. Drugie prawidłowe krwawienie miesiączkowe pojawia się często niedokładnie po upływie 4 tygodni od krwawienia pierwszego, co polega na wolno przebiegających czynnościach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /2 681

  praca w formacie txt

Do góry