Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mięśnie glistowate

  Mm. glistowate (mm. lumbricales) są to małe, wysmukłe, wąskie mięśnie, w liczbie czterech, położone między ścięgnami zginacza głębokiego palców.

  Dwa promieniowe mięśnie rozpoczynają się na brzegu promieniowym odpowiednich ścięgien (1 i 2), dwa łokciowe są dwugłowe i każdy z nich rozpoczyna...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień przeciwstawiacz palca małego

  M. przeciwstawiacz palca małego (ra. opporieyis digiti minimi) jest najgłębiej położonym mięśniem kłębu małego palca.

  Rozpoczyna się na haczyku kości haczykowatej i na troczku zginaczy; kończy się na brzegu łokciowym bliższej połowy V kości śródręcza.

  Mięsień ten może tylko nieznacznie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień zginacz krótki palca małego

  M. zginacz krótki palca małego (ra. flezor digiti minimi brevis) położony jest powierzchownie po stronie promieniowej poprzedniego mięśnia.

  Rozpoczyna się na troczku zginaczy i na haczyku kości haczykowatej nadgarstka. Kończy się na powierzchni dłoniowej podstawy bliższego paliczka palca...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień odwodziciel palca małego

  M. odwodziciel palca małego (m. abductor digiti minimi)f największy mięsień małego palca, położony jest powierzchownie na kłębie palca V.

  Rozpoczyna się on na kości grochowatej, na więzadle grochowato-haczykowym i na troczku zginaczy; często także na końcowej części ścięgna zginacza...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień dłoniowy krótki

  M. dłoniowy krótki (ra. palmaris breris).

  M. dłoniowy krótki rozpoczyna się na brzegu łokciowym rozcięgna dłoniowego (p. dalej) oraz na troczku zginaczy i kończy sięw skórze na brzegu łokciowym ręki.

  Przy silnym skurczu może wywoływać zmarszczki na brzegu łokciowym dłoni.

  Jest to mięsień...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kłębik

  Kłębik (hypothenar), czyli kłąb palca małego, utworzony jest przez cztery mięśnie, z których dwa: odwodziciel i zginacz położone są powierzchownie i w jednej warstwie, trzeci zaś, przeciwstawiacz. stanowi warstwę głębszą. Nad tymi mięśniami pod skórą kłębika znajduje się mały, poprzecznie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień przywodziciel kciuka

  M. przywodziciel kciuka (ra. adductor pollicis) jest największym, najgłębiej i najbardziej przyśrodkowo położonym mięśniem kłębu palca I. Ma on kształt trójkąta, którego podstawa spoczywa na III kości śródręcza, wierzchołek zaś sięga do końca bliższego paliczka kciuka.

  Mięsień ten...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień przeciwstawiacz kciuka

  M. przeciwstawiacz kciuka (ra. opponens pollicis) jest to mięsień mały, spłaszczony, trójkątny, położony pod odwodzicielem krótkim kciuka i do boku od zginacza krótkiego kciuka.

  Mięsień rozpoczyna się na troczku zginaczy oraz na guzku kości czworobocznej większej i kończy się na brzegu promieniowym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień zginacz krótki kciuka

  M. zginacz krótki kciuka (ra. flexor pollicis brevis) położony jest częściowo pod poprzednim, częściowo przyśrodkowo od niego. Tak jak poprzedni, biegnie od troczka zginaczy do bliższego paliczka kciuka.

  Mięsień ten rozpoczyna się dwiema głowami. Głowa powierzchowna odchodzi od troczka zginaczy;...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień odwodziciel krótki kciuka

  M. odwodziciel krótki kciuka (ra. abductor pollicis brevis) jest najbardziej powierzchownym mięśniem tej grupy; jest to mięsień spłaszczony, położony między szeregiem bliższym kości nadgarstka a bliższym paliczkiem kciuka.

  Rozpoczyna się on na troczku zginaczy, na guzku kości łódeczkowatej oraz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 499

  praca w formacie txt

Do góry