Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień prostownik długi palucha

  M. prostownik długi palucha (ra. extensor hallucis longus) położony jest w głębi między m. piszczelowym przednim a prostownikiem długim palców. Jest on przykryty obu tymi mięśniami u swego początku i występuje na powierzchnię dopiero w części dolnej goleni.

  Mięsień ten rozpoczyna się na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień strzałkowy trzeci

  M. strzałkowy trzeci nie występuje w 8%. Między krańcowymi formami zupełnego odszczepierua się tego mięśnia od prostownika długiego a całkowitego zlania się z nim istnieją wszelkie postacie pośrednie. M. strzałkowy trzeci jest odpowiednikiem m. strzałkowego małego (m peroneus parims) małp...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień strzałkowy trzeci

  M. strzałkowy trzeci (m. peroneus tertius s. fibularis tertius8'9). Nazwą tą obejmujemy odszczepioną część boczną prostownika długiego palców, która kończy się na powierzchni grzbietowej podstawy V, a często również i IV kości śródstopia. Mięsień ten może się składać z zupełnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień prostownik długi palców

  M. prostownik długi palców (m. extensor digitorum longus) i m. strzałkowy trzeci (ra. perorieus tertius s. fibul ar is tertius). Prostownik długi palców jest położony bocznie od poprzedniego; jest on spłaszczony z boków i rozpięty między końcem górnym goleni a czterema ostatnimi palcami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień piszczelowy przedni

  M. piszczelowy przedni (ra. ti-bialis anterior) jest mięśniem najbardziej przyśrodkowo położonym, dużym, trójgraniastym, rozpiętym między końcem górnym k. piszczelowej a brzegiem przy-środkowym stopy.

  Mięsień ten rozpoczyna się 1) na kłykciu bocznym i górnych dwóch trzecich częściach powierzchni...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /2 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie goleni

  Na ukształtowanie kolana wpływają przede wszystkim części kostne: kłykcie kości udowej i kości piszczelowej oraz rzepka, widoczna i wyczuwalna przez skórę. Powyżej rzepki skórę modelują w czasie skurczu brzuśce głowy bocznej i przyśrodkowej m. czworogłowego. Poniżej rzepki występuje wyraźnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /2 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał zasłonowy

  Kanał zasłonowy (canalis obturatorius) leży w przednim kącie otworu zasło-nionego i prowadzi z podotrzewnowej przestrzeni łącznotkankowej miednicy mniejszej skośnie w kierunku do przodu, przyśrodkowo i ku dołowi do podstawy komory przywodzicieli. Ten kostno-włóknisty kanał ma 20—30 mm długości...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepuklina udowa

  Przepuklina udowa (hemia femoralis). Pod wpływem zwiększonego ciśnienia we-wnątrzbrzusznego jelito lub inny narząd jamy brzusznej wypycha przed sobą otrzewną oraz przegrodę udową i przedostaje się przez pierścień udowy (głęboki) do kanału udowego, w którym może pozostawać, lub też idzie dalej i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał udowy

  Kanał udowy (canalis femoralis). Jest to przestrzeń wypełniona luźną tkanką łączną ciągnącą się od pierścienia udowego (głębokiego) do rozworu odpiszczelowego, zwanego dawniej pierścieniem udowym powierzchownym.

  Pierścieniem udowym (głębokim) (annulus femoralis-profundus) nazywamy, jak...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał przywodzicieli

  Kanał przywodzicieli (canalis adductorius). Kanał przywodzicieli ma 5—9 cm długości i prowadzi z przestrzeni podpowięziowej trójkąta udowego do dołu podkola-nowego. Ma on przekrój trójkątny. Odróżniamy w nim ściany: przyśrodkową, boczną i przednią. Ściana przyśrodkową i boczna odpowiadają...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 520

  praca w formacie txt

Do góry