Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Powięź podkolanowa

  Powięź podkolanowa (fascia poplitea*). Powięź goleni pokrywa zewnętrzną powierzchnię mięśni goleni; na stronie przedniej przechodzi ku górze w powięź szeroką uda. Na stronie tylnej ku górze łączy się z powięzią szeroką za pośrednictwem powięzi podkolanowej.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień zginacz długi palucha

  M. zginacz długi palucha (ra. flexor hallucis longus). Jest to mięsień najbardziej bocznie położony i najsilniejszy z mięśni warstwy głębokiej, rozpięty między strzałką a paluchem. U góry płaski, u dołu okrą-gławy, jest mięśniem podłużnym, pierzastym, krótkowłóknistym.

  Mięsień ten...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /2 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień piszczelowy tylny

  M. piszczelowy tylny (ra. tibialis posterior) położony jest głęboko między obu długimi zginaczami palców. Biegnie on od obu kości goleni do brzegu przyśrodkowego stopy. Jest to mięsień płaski, podłużny, krótkowłóknisty, pierzasty.

  Mięsień rozpoczyna się na powierzchni tylnej górnej części...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /2 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień zginacz długi palców

  M. zginacz długi palców (ra. flexor digitorum longus), położony najbardziej przyśrodkowo z głębokich mięśni, biegnie od k. piszczelowej do czterech ostatnich palców. Jest to mięsień podłużny, płaski, pierzasty.

  Mięsień rozpoczyna się: 1) na tylnej powierzchni k. piszczelowej poniżej kresy m...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /2 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień podkolanowy

  M. podkolanowy (ra. popliteus) jest mięśniem krótkim, spłaszczonym, trójkątnym; jest on położony po stronie tylnej kolana, pod m. brzuchatym łydki i m. podeszwowym.

  Mięsień ten rozpoczyna się wąskim ścięgnem przyczepiającym się w bruździe podkolanowej (sulcus popliteus) między nadkłykciem...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień podeszwowy

  M. podeszwowy (ra. plantaris) jest to mięsień mały, spłaszczony i wrzecionowaty, położony w okolicy tylnej kolana, nieco powyżej i przyśrodkowo od głowy bocznej m. brzuchatego.

  Przyczepy. Rozpoczyna się on na powierzchni podkolanowej kości udowej powyżej kłykcia bocznego  i na torebce stawowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień płaszczkowaty

  M. płaszczkowaty (m. soleus; solea = sandał, podeszwa), przykryty m. brzuchatym, jest mięśniem szerokim i grubym; swym kształtem przypomina rybę płaszczkę, stąd też pochodzi jego polska nazwa.

  Mięsień rozpoczyna się: 1) na powierzchni tylnej głowy strzałki, 2) na górnej czwartej części...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień brzuchaty łydki

  M. brzuchaty łydki (ra. gastrocnemius; gaster = = brzuch, kneme = goleń) jest mięśniem dwugłowym, który rozpoczyna się na dalszym końcu uda obie głowy łączą się nieco poniżej ich początku i kończą się wspólnym ścięgnem na tylnej części kości piętowej).

  Mięsień rozpoczyna się na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /2 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień strzałkowy krótki

  M. strzałkowy krótki (m. peroneus brevis s. m. fibularis brevis) jest położony poniżej poprzedniego; jest on znacznie krótszy od niego i biegnie od połowy wysokości goleni do brzegu bocznego stopy.

  Rozpoczyna się on na środkowej trzeciej części powierzchni bocznej strzałki i na przegrodach...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień strzałkowy długi

  M. strzałkowy długi (ra. peroneus s. fibularis longus) jest bardziej powierzchownie położony i dłuższy od krótkiego; jest on rozpięty między częścią górną i boczną goleni a kością I śródstopia.

  Mięsień ten rozpoczyna się dwiema częściami: jedna, górna, odchodzi od: 1) kłykcia bocznego k...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /3 562

  praca w formacie txt

Do góry