Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Piszczelowe pochewki ścięgien

  Trzy ścięgna głębokich zginaczy w swym przebiegu dokoła kostki przyśrodkowej i przy podpórce skokowej kości piętowej umocowane są troczkiem zginaczy oraz ochraniane pochewkami ścięgien.- Ścięgna nie posiadają krezek. Pochewka maziowa ścięgna m. piszczelowego ty 1 nego (vagina synovialis tendinis...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzbietowe pochewki ścięgien

  Grzbietowe pochewki ścięgien, w liczbie trzech, są przykryte troczkiem prostowników. Pochewka maziowa ścięgna m. piszczelowego przedniego (vagina synonialis tendinis m. tibialis anterioris) jest najobszerniejsza i ścięgno może się w niej przesuwać w prawo i w lewo. Obejmując ścięgno, przebiega ona...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strzałkowe pochewki ścięgien

  Ścięgno m. strzałkowego długiego ma podwójną pochewkę. Górna sięga na goleni do tyłu i powyżej kostki bocznej i kończy się u początku guzowatości kości sześciennej, jest to pochewka goleniowo-stępowa; dolna znajduje się na podeszwie stopy — pochewka podeszwo w a. Obie oddzielone są od siebie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał kostki przyśrodkowej

  Kanał kostki przyśrodkowej (canalis malleolarts) stanowi przejście z głębokiej komory zginaczy goleni na podeszwę. Jest to kanał kostno-włóknisty, utworzony: 1) przez kostkę przyśrodkową i 2) powierzchnię przyśrodkową kości piętowej, które wytwarzają wybitną bruzdę kostną, oraz 3) przez...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Troczek zginaczy

  Troczek zginaczy (retinaculum mm. flexomm przebiega do dołu i ku tyłowi od kostki przyśrodkowej. Rozpoczyna się on na tylnym i dolnym brzegu kostki przyśrodkowej, biegnie nad ścięgnem m. piszczelowego tylnego i przytrzymuje je przy kości; następnie dzieli się na dwie blaszki. Blaszka powierzchowna...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Troczki mięśni strzałkowych

  Troczki mm. strzałkowych (retinacula mm. peroneorum s. fibularium) są to silniejsze pasma powięzi goleni, które przebiegając nad ścięgnami mm. strzałkowych przytrzymują je przy kości. Troczek górny mm. strzałkowych (retinaculum mm. peroneorum s fibularium superius) jest rozpięty między kostką boczną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Troczek dolny prostowników

  Troczek dolny prostowników (retinaculum mm. extensorum inferius) położony jest na powierzchni przedniej, na granicy goleni i stopy. Występuje on zwykle w postaci leżącej litery Y. Silne ramię boczne składa się z dwóch warstw; warstwa powierzchowna rozpoczyna się na stronie bocznej kości piętowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Troczek górny prostowników

  Troczek górny prostowników (retinaculum mm. extensorum superius) znajduje się w sąsiedztwie stawu skokowego górnego Występuje on w postaci szerokiego pasma włókien poprzecznych, które u swych końców przyczepia się do k. piszczelowej i do strzałki. Więzadło to wysyła przegrodę do k. piszczelowej i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawartość dołu podkolanowego

  Dół podkolanowy jest wypełniony tkanką tłuszczową i tkanką łączną, które otaczają żyły, tętnice : nerwy zawarte w dole. Oprócz kilku mniejszych gałęzi naczyniowych i nerwowych odróżniamy cztery główne' pnie. Mniej więcej od bliższego do dalszego kąta równoległoboku przebiega nerw...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dół podkolanowy

  Dół podkolanowy (fossa poplitea) Powięź podkolanowa zamyka od zewnątrz przestrzeń (spatium popliteum) objętą dołem pod kolanowym. Dół podkolanowy leży w okolicy kolanowej tylnej na pograniczu uda i goleni. Ma on kształt równoległoboku zwróconego ostrymi kątami ku górze i ku dołowi.

  Granice dołu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt

Do góry