Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Tkanka podśluzowa

  Tkanka podśluzowa (tela submucosa) składa się z cieńszej lub grubszej, szczególnie wiotkiej tkanki łącznej, która stanowi ruchome połączenie między błoną śluzową a błoną mięśniową. Zawiera ona splot nerwowy wraz z komórkami zwojowymi oraz większe naczynia i nerwy. Z gruczołów' leżą w niej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /1 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blaszka mięśniowa błony ślazowej

  Blaszka mięśniowa błony ślazowej (lamina muscularis mucosae) jest to cienka warstwa komórek mięśniowych gładkich, odgraniczająca blaszkę właściwą od głębiej leżącej tkanki podśluzowej. Bierze ona udział w ruchach błony śluzowej i kształtowaniu się jej rzeźby. Szczególnie pewne odcinki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blaszka właściwa błony śluzowej

  Blaszka właściwa błony śluzowej (lamina propria mucosae). Podłoże nabłonka tworzy tzw. blaszka właściwa, która stanowi łączno tkankowy trzon błony śluzowej; w ścianie trzew wytwarza ona zrąb, który w pewnym stopniu zastępuje szkielet; w blaszce właściwej leżą przeważnie gruczoły oraz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabłonek błony śluzowej

  Nabłonek (epithelium) pokrywający błonę śluzową reguluje jej przepuszczalność. W przewodzie pokarmowym od ust do żołądka pokarmy nie są wchłaniane; przesuwające się kęsy, już rozdrobnione, ale jeszcze nie rozpuszczone, mogłyby mechanicznie uszkadzać ścianę przewodu; występuje tu też...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona śluzowa

  Skóra i błona śluzowa tworzą dwie powierzchnie: zewnętrzną i wewnętrzną. Powierzchnia zewnętrzna pokryta jest zrogowaciałym nabłonkiem wielowarstwowym płaskim, naskórkiem (epidermis), który spoczywa na łączno-tkankowym podłożu, tzw. skórze właściwej (corium). Powierzchnię wewnętrzną przewodu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /2 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odcinek ogonowy

  Odcinek ogonowy—jelito ogonowe. Jak wyżej wspomniano, odcinek ten zachowuje się tylko we wczesnych okresach rozwoju i następnie zanika całkowicie (w początku 2 miesiąca); nie bierze więc cn udziału w budowie wykształconego jelita, które kończy się jelitem tylnym w obrębie steku. Ponieważ odbyt...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odcinek czaszkowy

  Odcinek czaszkowy — jelito głowowe. Z niego powstajc jama ustna i gardło, jak również jama nosowa (górne drogi oddechowe), a poza tym m. in. migdałki i gruczoł tarczowy. U niższych kręgowców ściana tego odcinka przerwana jest szczelinami skrzelowymi; u zwierząt oddychających skrzelami jest więc...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYS ROZWOJU PRZEWODU POKARMOWEGO

  Pierwsze okresy rozwoju przewodu pokarmowego zostały już opisane w tomie I. Z podanego tam opisu wynika, że przewód ten powstaje ze sklepienia pęcherzyka żółtkowego tworzącego tzw. rynienkę jelitową. Budulcem rynienki jest entoderma i pokrywająca ją warstwa śródzarodkowej mezo-dcrmy. W okresie, gdy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /2 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNKI OGÓLNE - układ pokarmowy

  Jedną z istotnych właściwości każdego żywego ustroju jest jego zdolność do wymiany materii ze środowiskiem. Każdy ustrój jako całość i każda jego komórka pobiera ze swego środowiska tzw. substancje pokarmowe. Substancje te ustrój następnie przetwarza, a uzyskaną w tych chemicznych przemianach...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /3 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ pokarmowy - uwagi ogólne

  Trzewa obejmują wielką grupę narządów, które służą zarówno do zachowania jednostki, jak i do zachowania gatunku. Ustrój wymaga codziennie pewnej ilości pokarmów organicznych (węglowodanów, tłuszczów, białek, witamin) i nieorganicznych (wody, soli mineralnych). Białka służą do budowy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /4 626

  praca w formacie txt

Do góry