Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Podstawowe informacje dotyczące techniki frezowania

  We współczesnej technice obróbki stałych i ruchomych uzupełnie-nień protetycznych wskazane jest stosowanie urządzenia zapewniającego odpowiednią precyzję tj. frezarki protetycznej. Jest to aparat konstrukcja i zasadą działania przypominający paralelometr który posiada mikrosilnik pozwalający na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologia obróbki tytanu

  Tytan, który jest materiałem najbardziej biozgodnym spośród wykorzystywanych w medycynie - w stomatologii znalazł pierwotnie zastosowanie (podobnie jak w ortopedii) do sporządzania wszczepów śród-kostnych. Jego cechy fizykochemiczne i mechaniczne metalu sprawiły, że opracowano specjalne technologie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /3 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny uszkodzenia przyzębia i możliwości zapobiegania

  Przyzębie tworzy zespół następujących tkanek: cement zębowy, ozębna, kość wyrostka zębodołowego i brzeg dziąsła. Cement, ozębna i kość wyrostka zębodołowego tworzą tzw. aparat zawieszeniowy zęba, brzeg dziąsła zaś chroni go przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi i uszkodzeniami w obrębie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /3 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osadzanie protez stałych na zębach filarowych - charakterystyka materiałów

  Technika zabiegowa cementowania (osadzania) protez stałych jest podobna dla: wkładów koronowych i koronowo-korzeniowych oraz wszelkiego rodzaju koron i mostów. Są to czynności polegające na:

  -    doborze odpowiedniego materiału,

  -    przygotowaniu elementu osadzanego,

  -    przygotowaniu zęba...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /7 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie leczenia z zastosowaniem protez stałych

  Planowanie stosowania protez stałych, charakteryzujących się trwałym umocowaniem na filarowych zębach własnych, za pomocą których są przenoszone znaczne obciążenia okluzyjne, wymaga szczegółowej oceny warunków ogólnych i miejscowych umożliwiającej wybór rozwiązań optymalnych. Protezy tego typu są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /20 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka protez stałych

  Celem rehabilitacji protetycznej z użyciem protez stałych jest odtworzenie utraconych tkanek oraz warunków umożliwiających sprawne funkcjonowanie układu stomatognatycznego. Protezy stałe muszą więc odpowiadać określonym wymogom anatomiczno-fizjologicznym, aby spełniać zadania leczniczo-rehabilitacyjne i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie cementu do osadzenia protezy stałej

  Fabryczną postacią tradycyjnych cementów dentystycznych jest proszek i płyn, a ich dokładny skład chemiczny jest zwykle zastrzeżony przez producentów. Do żadnego cementu nie można używać płynów' pochodzących od różnych producentów i przeznaczonych do innych preparatów. Materiały te są również...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /2 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie gabinetu, personelu i pacjenta do założenia protezy

  Przed przystąpieniem do zabiegu należy poinformować pacjenta o istocie planowanych czynności zabiegowe i uzyskać jego pisemną akceptację. W gabinecie stomatologicznym, a w tym także protetycznym obowiązują zasady postępowania sterylnego wg. wymogów stawianych dla sal zabiegowych. W trakcie badania i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umocowanie protezy w jamie ustnej

  Protezy stałe są trwale połączone z zębami filarowymi za pomocą cementu lub innych materiałów czy specjalnych mechanizmów (np. śruby, rygle), uniemożliwiających wyjmowanie ich z jamy ustnej przez pacjentów. W razie konieczności usunięcia protezy z jamy ustnej czynność tę wykonuje lekarz. Proteza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aspekt higieny w procesie wykonywania i użytkowania protez stałych

  Zapewnienie higieny protez stałych - jako konstrukcji trwale umocowanych w jamie ustnej - jest zagadnieniem szczególnie ważnym zarówno w klinicznej, jak i laboratoryjnej praktyce protetycznej. Na higienę protez stałych najistotniejszy wpływ mają następujące czynniki:

  -    kształt konstrukcji protez i ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /8 309

  praca w formacie txt

Do góry