Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ząb trzonowy mleczny górny

  Ząb trzonowy mleczny górny pierwszy występuje w dwóch postaciach. Albo korona jego (szczególnie powierzchnia żucia) podobna jest do korony pierwszego trwałego zęba przed trzonowego; wtedy powierzchnia żucia jest prawic trójkątna, a strzałkowo położona bruzda oddziela guzek policzkowy od...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zęby trzonowe mleczne

  Z całego uzębienia mlecznego tylko zęby trzonowe mleczne różnią się od zębów trwałych. Mają wygląd podobny do zębów trzonowych trwałych i stąd pochodzi ich nazwa, choć zajmują miejsce zębów przedtrzonowych.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siekacze mleczne

  Korony siekaczy mlecznych są zupełnie podobne do trwałych. Na powierzchni językowej znajduje się zawsze duży, niezróżnico-wany guzek zębowy (luberculum dentale). Trójząbkowa budowa krawędzi siecznej młodych siekaczy trwałych tu nie występuje; tylko górne siekacze mleczne zamiast ząbków mają...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zęby mleczne

  W skład uzębienia mlecznego wchodzą w szczęce i żuchwie z prawej i  lewej strony po 2 siekacze, 1 kieł i 2 zęby trzonowe.

  Pierwsze zęby mleczne wykłuwają się w drugiej połowie pierwszego roku życia dziecka; do 30 miesiąca wykłuwają się wszystkie zęby mleczne, 10 górnych i 10 dolnych. Do 6 roku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /2 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ząb trzonowy dolny drugi

  Ząb trzonowy dolny drugi ma koronę prawie kwadratową i najczęściej cztery guzki na powierzchni żucia oddzielone od siebie bruzdą w kształcie krzyża. Również i na iym zębie poprzeczne ramię bruzdy wcina się nieco w powierzchnię językową i policzkową, wytwarzając na tej ostatniej mały otwór...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ząb trzonowy dolny pierwszy

  Ząb trzonowy dolny pierwszy ma najczęściej (85—95%) czworokątny i pięć guzków na powierzchni żucia. W pozostałych przypadkach występują cztery guzki; rzadko liczba ich dochodzi do 6. Guzek 5 położony jest na tylnym końcu powierzchni żticia. nieco przesunięty policzkowo; guzek 6, jeżeli...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /2 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zęby trzonowe dolne

  O ile kształt korony górnych trzonowych jest romboidalny, o tyle korony dolnych trzonowych mają kształt podłużnego prostokątu; są one dłuższe od przodu ku tyłowi. Każdy z dolnych trzonowców może mieć 5 lub 4 guzki. Na zębach czteroguzkowych bruzdy miedzyguzkowe mają kształt krzyża o jednym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ząb trzonowy górny trzeci

  Ząb trzonowy górny trzeci albo górny ząb mądrości jest w uzębieniu ludzkim najbardziej zmienny pod względem kształtu i wielkości. Czasem może on być nie mniejszy niż drugi ząb trzonowy, czasem występuje jako mały, szczątkowy pieniek. czasem wreszcie nie rozwija się wcale (18 — 19%)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ząb trzonowy górny pierwszy

  Obwód korony ma kształt rombu. Z "czterech guzków powierzchni żucia dwa leżą po stronie policzkowej, dwa po stronie pod-nicbiennęj. Przedni guzek strony podniebicnnej jest zwykle największy, tylny tej samej strony najmniejszy. Oba guzki policzkowe, przedni i tylny, są prawie lej samej wielkości. Bruzda...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /2 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zęby trzonowe górne

  Korona tych zębów na przekroju poprzecz nym ma kształt rombu, którego dłuższa przekątna skierowana jest od strom przednio-policzkowej ku stronie tylno-podniebiermej, przekątna zaś krótsza — od strony przednio-podniebiennej ku stronie tylno-policzkowej. Na powierzchn żucia najczęściej występują...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 113

  praca w formacie txt

Do góry