Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Redukcja uzębienia

  Z powyższego zestawienia wzorów uzębienia wynika, że w rozwoju rodowym człowieka nastąpiła znaczna redukcja liczby zębów. Proces ten i dzisiaj jeszcze jest w toku, na co wskazuje uwstecznienie i częsty brak zębów mądrości, jak również górnego bocznego siekacza. Ale redukcja liczbowa zębów nie jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zęby braehyodontyezne i hipselodontyczne

  Pod względem ogólnych proporcji zębów odróżniamy zęby braehyodontyezne o niskiej, szerokiej koronie, występujące głównie u zwierząt mięsożernych i wszystkożernych (również u małp i u człowieka) i zęby hipselodontyczne, wysokie, charakteryzujące ssaki roślinożerne. Są to formy rozwijające...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnie żucia w zależności od pobieranego pokarmu

  Kształt korony zębów trzonowych jest w czynnościowym związku z rodzajem pokarmów. I tak np. typ sekonodon tyczny, o wąskiej koronie, wyciągniętej od przodu do tyłu i pokrytej różnej Wielkości guzkami w postaci nieprawidłowej piły, występuje u mięsożernych i owado-żernych, np. u nietoperzy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szereg filogenetyczny korony zęba

  W szeregu rodowym wraz ze zróżnicowaniem morfologicznym i czynnościowym wyodrębniają się coraz bardziej złożone postacie zębów.

  1. Typ haplodon tyczny przedstawia najpierwotniejszą formę zęba; jest to ząb chwytny; cechuje go korona w kształcie stożka kończącego się jednym ostrym wierz-chołkiem...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /2 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzębienie homo- i heterodontyczne

  Nowozdobyta czynność rozcierania pokarmów doprowadziła również do podziału pracy; jedna grupa zębów służy do chwytania, druga do odgryzania kęsów, jeszcze inna do mielenia pokarmów. Z homodontycz-nego uzębienia gadów, składającego się z pierwotnej formy jednorodnych, stożkowatych zębów, powstała...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zęby przedmleczne i zęby 4 pokolenia

  Czy u ssaków i u człowieka można jeszcze stwierdzić pozostałości uzębienia wielokrotnego—jest zagadnieniem nie rozwiązanym. U tor baczy były opisane zawiązki zębów, które poprzedzały zawiązki mleczne i które nawet wapniały, a następnie zanikały; byłyby to zawiązki zębów pokolenia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzębienie polifiodontyczne

  Jeszcze u ryb i płazów znaczne przestrzenie błony śluzowej jamy ustnej mają zdolność zębotwórczą, dopiero zdolność ta ogranicza się do brzegów szczęk u gadów, u których wytwarza się listewka zębowa, wspólny materiał twórczy dla zawiązków zębów. Ale w większości przypadków jeszcze u gadów...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zużywanie się zębów

  W miarę zużywania się koron na krawędziach siecznych i na guzkach powierzchni żucia ściera się stopniowo warstwa szkliwa, która nie może się na nowo wytwarzać. Na powierzchni tej ukazują się miejsca o zabarwieniu jasnobrązowym aż do ciemnobrązowego wskutek obnażania się zębiny. Zabarwienie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /2 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postacie zwarcia

  Zęby szczęki najczęściej zachodzą na zęby żuchwy. Te ostatnie przykryte są z zewnątrz przez pierwsze; tak. np. siekacze dolne przykryte są przez górne na przestrzeni 1—3 mm. Zwarcie takie nazywamy 1) nożyco w a tym (psalidodontia; psalis = nożyce). Na terenie Europy występuje ono najczęściej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /2 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antagonizm zębów

  Dzięki powyższemu przesunięciu obu szeregów zębów w kierunku podłużnym, największy wymiar policzkowo-podnie-bienny górnego zęba leży między dwoma przeciwległymi zębami dolnymi i odwrotnie. Przy zwartych więc szczękach każdy ząb styka się z dwoma zębami przeciwległej szczeki. Podczas żucia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt

Do góry