Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Odbudowa struktur uszkodzonych koron zębów po leczeniu endodontycznym z zastosowaniem sztyftów dokorzeniowych

  W celu odbudowy zniszczonych koron zębów, po usunięciu miazgi i po leczeniu endodontycznym, tradycyjnie stosuje się lane wkłady koronowo-korzeniowe z kikutem koronowym będącym podbudową korony protetycznej. Jest to metoda sprawdzona i nadal aktualna, szczególnie w odniesieniu do zębów jednokorzeniowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /7 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System ceramiki odlewanej: ceramika szklana Dicor Glass

  Dicor to jeden z pierwszych systemów (opracowany przez firmy De Trey) do odlewania szkła ceramicznego w wykonawstwie wkładów koronowych, licówek i koron pojedynczych w zakresie zębów przednich (ryc. 37).

  System lanej ceramiki szklanej „Dicor” wymaga posługiwania się specjalną aparaturą tj. urządzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekonstrukcja koron z materiałów złożonych za pomocą formówek szablonowych lub wykonanych indywidualnie

  Wprowadzenie do lecznictwa stomatologicznego, w tym protetycznego, materiałów złożonych stworzyło nowe możliwości odbudowy - uszkodzonej w wyniku urazu, próchnicy czy starcia - korony zęba. Jeśli destrukcja jest znaczna, jej odbudowa za pomocą mas kompozytowych może być metodą z wyboru, przy wskazaniach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System ceramiki tłoczonej IPS-Empress

  Technika przetwarzania ceramiki IPS-Empress (firmy Ivoclar Vivadent) polega na wtłoczeniu rozgrzanej, plastycznej masy ceramicznej do formy uzyskanej metodą traconego wosku. Proces wtłaczania odbywa się w specjalnie skonstruowanym piecu. Wymodelowana w wosku korona zostaje umieszczona w odpowiedniej masie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indywidualne wkłady protetyczne

  W zależności od zasięgu zniszczenia twardych tkanek zęba ich rekonstrukcję można przeprowadzić za pomocą: tradycyjnych wypełnień, mas kompozytowych formowanych na wzmocnieniach (sztyftach) opisywanych w poprzednim rozdziale lub za pomocą wkładów protetycznych indywidualnych koronowych i koronowo -...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /2 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System Procera

  W tej, wspomaganej komputerowo technologii z lat 90-tych ubiegłego stulecia - wykonuje się głównie pełnoceramiczne korony oraz krótkie mosty w przednim odcinku łuku zębowego (ryc. 39). Postępowanie kii-niczne nie odbiega od obowiązującego dla innego typu koron protetycznych schodkowych (np. lanych), z tym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania profilaktyczne koron i mostów tymczasowych

  Profilaktyka w protetyce stomatologicznej obok zapobiegania powstawaniu i rozwojowi różnych schorzeń układu stomatognatycznego wynikających z utraty zębów jest skierowana również na przeciwdziałanie czynnikom jatrogennym towarzyszącym leczeniu protetycznemu.

  Tymczasem obserwacje wskazują, iż najwięcej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /8 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolejność zabiegów klinicznych i czynności laboratoryjnych na przykładzie wkładów wykonanych metodą odlewniczą

  Podczas pierwszej wńzyty- preparuje się tkanki zęba zgodnie z wymogami dla danego rodzaju wkładu. Dalsze postępowanie zależy od wyboru metody modelowania wkładów, które mają być wykonane jako odlewy metalowe.

  Metoda pośrednia sporządzania wkładów polega na tym, że od momentu pobrania wycisku w jamie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /4 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System KaYo Everest

  Jest to obecnie najnowocześniejszy system umożliwiający zastosowanie (obróbkę) różnorodnych materiałów takich jak: tytan, szkło ceramiczne (tworzywo szklanokrystaliczne) oraz denek cyrkonu w postaci cyr-koni miękkiej, twardej i silikatowej (HPC) do wykonywania kopuł koronowych protez stałych i szkieletu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /2 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologia galwanoformingu

  Technologia galwanoformingu wprowadzona do techniki dentystycznej wywodzi się z ogólnej techniki galwanicznej tzn. wykorzystywane jest zjawisko elektrolizy, w wyniku, którego dochodzi do odkładania się na jednej z elektrod (w praktyce protetycznej jest nią model będący katodą) homogen-nych atomów czystego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /4 601

  praca w formacie txt

Do góry