Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Cześć krtaniowa gardła

  W przedniej ścianie części krtaniowej gardła leży wejście do krtani (aditus laryngis) ograniczone brzegiem górnym nagłośni, fałdami nalewkowo-nagłośniowymi (plicae aryepigloUica) i fałdem błony śluzowej rozpiętym między obiema chrząstkami nalewkowa-tymi. Z brzegów bocznych nagłośni biegnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierścień gardłowy limfatyczny

  Pierścień gardłowy limfatyczny (Waldeyera). Migdałek pod-niebienny, językowy, gardłowy i trąbkowy układają się w formie niedomkniętego pierścienia limfatyczncg. Oba pierwsze migdałki tworzą wzdłuż cicśni gardła dolne półkole dokoła drogi pokarmowej, oba ostatnie obejmują drogę oddechową...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migdałek trąbkowy

  Migdałek trąbkowy (tonsilla lubaria) położony jest na wale trąbkowym; stanowi on boczne przedłużenie migdałka gardłowego. W przypadkach jego przerostu przewietrzanie ucha środkowego jest utrudnione lub uniemożliwione, w wyniku czego może nastąpić osłabienie słuchu.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migdałek gardłowy

  Migdałek gardłowy, czyli migdałek trzeci (tonsilla pharyngeas. terlia), położony jest w okolicy pośrodkowej w przejściu sklepienia gardła w jego ścianę tylną. Migdałek gardłowy jest kształtu mniej więcej czworokątnego o zaokrąglonych kątach; w przekroju mierzy on około 20—25 mm, zresztą jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /3 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁONA ŚLUZOWA Gardła

  Powierzchnia wewnętrzna gardła na całej swej długości wysłana jest błoną śluzową, która stanowi dalszy ciąg błony śluzowej jamy nosowej i ustnej.

  Rzeźba powierzchni wewnętrznej błony śluzowej jest bogata dzięki otaczającym błonę śluzową pasmom mięśniowym i ścianom przylegających...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /2 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrzyżowanie drogi oddechowej i drogi pokarmowej

  W gardle, krzyżuje się droga oddechowa i droga pokarmowa; skrzyżowanie to występuje z tego powodu, że płuca oraz drogi oddechowe dolne położone są po stronie przedniej i powietrze na swej drodze z jamy nosowej musi być «przewekslowanc» ze strony tylnej na przednią. Specjalny mcęhanizm zabezpiecza...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /3 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkość i kształt gardła

  Przestrzeń objęta ścianami gardła — jama gardła (cavum pharyngis)—w przekroju czołowym jest większa niż w przekroju strzałkowym i u samego dołu silnie się zwęża. Kształt gardła porównują do maczugi węższym końcem zwróconej ku dołowi.

  Największa szerokość przypada na część ustną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie gardła

  Gardło, narząd nieparzysty i symetryczny, położone jest do przodu od kręgosłupa szyjnego.

  Ku górze gardło przyczepia się do podstawy czaszki i przy czep ten skierowany ku nozdrzom tylnym ogranicza sklepienie gardła (fornix pkaryngis); ku dołowi gardło przechodzi w przełyk na wysokości dolnej granicy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /2 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gardło

  Gardło (pharynx) stanowi następny po jamie ustnej odcinek przewodu pokarmowego. O ile w rozwoju osobniczym pierwotna jama ustna dzieli się na dwa piętra, górne—jamę nosową i dolne — właściwą jamę ustną, o tyle gardło pozostaje cewą niepodzielną. Jest to nieparzysta cewa mięśniowo-błoniasta o...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NACZYNIA I NERWY PODNIEBIENIA

  Tętnice podniebienia pochodzą z trzech źródeł: i) z t. podniebiennej zstępującej (gałęzi t. szczękowej wewnętrznej), która przez otwór podniebienny większy dochodzi do podniebienia twardego (t. podniebienna większa), a której gałęzie biegną w rowkach podniebiennych otoczone tkanką gruczołową...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 565

  praca w formacie txt

Do góry