Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ruchy narządów w jamie brzusznej

  Dla mechaniki ruchów trzew jamy brzusznej duże znaczenie ma gazoszczelne (hermetyczne) zamknięcie jamy otrzewnej, przy czym między pędami jelitowymi pozostaje tylko włosowata szczelina. W warunkach prawidłowych nie może się ona powiększać i przesunięcie się jakiegoś narządu wywołuje równoczesny...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształt jamy brzusznej

  Jama brzuszna, utrwalona jest dwoma pierścieniami kostnymi złączonymi z kręgosłupem. Pierścień górny, utworzony przez dolny otwór klatki piersiowej, jest ruchomy, pierścień dolny, miednica, jest nieruchomy. Między tymi częściami kostnymi rozpięte są mięśnie i ich szerokie rozcięgna. Kształt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /2 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNACZENIE OTRZEWNEJ

  Gładka i wilgotna powierzchnia otrzewnej ułatwia ślizganie się narządów wewnątrzotrzewnowych. Znaczenie tej wielkiej jamy występuje z całą wyrazistością, gdy z powodu zrostów ta szczelinowata przestrzeń częściowo zanika. Wtedy ruchy jelit napinając zrosty wywołują tak silne bóle, że nieraz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /3 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia i nerwy otrzewnej

  Otrzewna ścienna odżywiana jest przez gałęzie pochodzące z tętnic zaopatrujących ściany brzucłia i ściany miednicy; otrzewna trzewna przez gałęzie oplatające dany narząd. W tkance podsurowiczej tętnice tworzą sieć podsurowiczą, widoczną gołym okiem; od sieci tej drobne naczyńka dochodzą do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDOWA OTRZEWNEJ

  Otrzewna zbudowana jest podobnie do innych błon surowiczych (tunicae serosae). Składa się ona z dwóch warstw. Wolna powierzchnia otrzewnej wysłana jest pojedynczą warstwą płaskich komórek nabłonkowych pochodzenia mezodermalnego (mesothelium), które brzegami silnie łączą się z sobą. Nabłonek...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /3 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachyłek przeponowo-wątrobny

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachyłek biodrowo-podpowięziowy

  Zachyłek biodrowo-podpowięziowy (recessus iliacosubfascialis opisany przez Biesiadeckiego) wytwarza się bardzo rzadko, w bliskości poprzedniego i po obu jego stronach. Jest to kieszonkowate wpuklenie otrzewnej położone między powięzią biodrową a mięśniem lędżwiowo-udowym lub też między nim a...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachyłek międzyesowaty

  Zachyłek międzyesowaty (recessus intersigmoideus). W miejscu gdzie nasada krezki okrężnicy esowatej krzyżuje moczowód bardzo często otrzewna krezki nie zrasta się z otrzewną ścienną; powstaje tu lejkowate wpuklenie — zachyłek międzyesowaty, do 4—5 cm długości, skierowany ku górze wzdłuż naczyń...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachyłki przyokrężnicze

  Zachyłki przyokrężnicze (recessus paracolici). Jeżeli okrężnica wstępująca lub zstępująca niecałkowicie przyrasta do otrzewnej ściennej, wzdłuż bocznego obwodu obu pionowych odcinków okrężnicy mogą występować małe wpuklenia otrzewnej podobne do zachyłków zakątniczych.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachyłki zakątnicze

  Zachyłki zakątnicze (recessus retrocaecales). Jelito ślepe może w większym lub mniejszym stopniu przyrastać do otrzewnej ściennej, a wówczas wytwarza się niekiedy jeden lub kilka małych zachyłków zakątniczych, położonych po stronie prawej, nieraz zachodzących do tyłu od jelita ślepego.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /319

  praca w formacie txt

Do góry